VO

30 november 2020 | Online masterclass Leidinggeven aan een goede start

Voor zowel startende leraren als startende schoolleiders is de beginperiode vaak lastig. Een starter krijgt te maken met nieuwe verantwoordelijkheden, is op zoek naar zijn positie in de schoolorganisatie en de werkdruk ligt hoog. Schoolleiders, zowel eindverantwoordelijk als op team- en afdelingsniveau, hebben veelal een personele lijnverantwoordelijkheid in het begeleiden van startende collega’s. De schoolleider is, afhankelijk van zijn positie, dus verantwoordelijk voor de begeleiding van startende team- en afdelingsleiders of docenten.

Mede dankzij het onderzoeksproject van de Rijksuniversiteit Groningen naar de begeleiding van startende leraren is er veel bekend over de effecten en het belang van goede inductieprogramma’s voor docenten. Op dit moment wordt in opdracht van onder andere het ministerie van OCW en de VO-academie daarnaast een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de begeleiding van startende schoolleiders.  Maar alles wijst erop dat het inwerken van nieuwe collega’s een onderwerp is dat aandacht verdient.

Voor wie?

Deze masterclass van de VO-raad is bedoeld voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs. Zowel eindverantwoordelijk schoolleiders als schoolleiders op niveau van het middenmanagement kunnen deelnemen.

Over de masterclass

Vanuit zowel theorie als praktijk verkennen we tijdens deze online masterclass de rol van schoolleiders in het begeleiden van startende leraren en startende schoolleiders. We maken hierin de verbinding met strategisch personeelsbeleid en een professionele leercultuur.  Eva Knies, hoogleraar Strategisch Human Resource Management (SHRM) aan de Universiteit Utrecht verzorgt de theoretische inbedding. Tijdens de masterclass geeft zij een introductie op het begrip SHRM binnen de school, waaronder ook het inwerken en begeleiden van starters valt.

Vervolgens vertellen ervaren schoolleiders van ISG Arcus hoe de begeleiding van startende leraren en startende schoolleiders in hun organisatie is ingebed. Het televisieprogramma ‘100 dagen voor de klas’ gaf al een inkijkje in de gang van zaken op deze middelbare school. Rector Kees Hoogvorst vertelt welke visie ten grondslag ligt aan de goede ondersteuning van startende collega’s binnen zijn school. Samen met Tilly Blom en Joke Swart, afdelingsleiders van ISG Arcus, vertelt hij daarnaast hoe zij omgaan met de rol die ze hebben ten aanzien van het inwerken van collega’s.

 Over de sprekers

Eva Knies is hoogleraar Strategisch Human Resource Management (SHRM) aan de Universiteit Utrecht. Zij richt zich op HRM in de publieke sector, met name in het onderwijs en de zorg, en de rol van leidinggevenden op verschillende niveaus.

Kees Hoogvorst is sinds 2018 rector van het ISG Arcus in Lelystad. Samen met afdelingsleiders Tilly Blom en Joke Swart licht hij toe hoe de begeleiding van starters in praktijk vormgegeven kan worden.

Praktische informatie

Datum en tijd: 30 november 2020, van 15:00 tot 17:00 uur
Locatie: Online
Kosten: Deelname is gratis
Inschrijven: Meld u aan via dit formulier

Gerelateerde berichten