MBO
PO
VO

Subsidieaanvraag NRO-onderzoek | Samenwerking in het opleiden van leraren

Graag brengen we onderstaande call van NRO nadrukkelijk onder de aandacht van partnerschappen Samen Opleiden, die interesse hebben om in de vorm van een consortium, een onderzoeksaanvraag in te dienen. Werk daarbij bijvoorbeeld samen met andere partnerschappen in uw regio die met dezelfde instituten samenwerken als uw partnerschap.

NWO-onderdeel NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) heeft de oproep ‘Samenwerking in het opleiden van leraren’ gepubliceerd. Binnen deze oproep kan subsidie worden aangevraagd voor onderzoek naar (potentieel) werkzame principes en elementen in het gezamenlijk opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren. Dit onderzoek moet meer inzicht geven in de verschillen in de vormgeving van (werkplek)curricula en van de opleidingsdidactiek die gebruikt wordt in partnerschappen.

Voor wie

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door een consortium. Dat is een samenwerkingsverband van (1) onderzoekers én (2) medewerkers van onderwijsinstellingen die in Nederland gevestigd zijn. Daarnaast kunnen (3) professionals van Nederlandse aan het onderwijs gerelateerde instellingen deel uitmaken van het consortium.

Wat aanvragen

Het beschikbare subsidiebudget bedraagt in totaal € 770.000 en wordt verdeeld over twee thema’s:

  • Samenwerking in partnerschappen op programmaniveau;
  • Diversiteit in opleidingspraktijk.

Naar verwachting kan er per thema één aanvraag van maximaal € 385.000 worden gehonoreerd.

Wanneer

De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 7 januari 2021 (14.00 uur). Aanvragen kunnen tot en met 9 februari 2021 (14.00 uur) worden ingediend.

Meer informatie

Bezoek de website van NWO voor meer informatie.

Gerelateerde berichten