MBO

Regio van de maand | Opleidingsschool Landstede MBO

“Het beroepsbeeld is voor ons een belangrijk thema”

Partnerschappen geven het Samen Opleiden allemaal op hun eigen manier vorm en inhoud. In deze rubriek portretteren we steeds kort een partnerschap. Deze maand is de beurt aan dat van Opleidingsschool Landstede MBO – mbo Menso Alting – Windesheim in Zwolle. Daar zijn zeven locaties voor middelbaar beroepsonderwijs, waar jaarlijks zo’n 140 studenten worden opgeleid tot ‘waarde(n)volle professionals’ in het mbo. Martiene Enserink is de coördinerend schoolopleider die het overzicht houdt over het Samen Opleiden binnen het partnerschap.

Wat is kenmerkend voor het Samen Opleiden in jullie regio?
“Het belangrijkste kenmerk is onze V.I.P.-benadering, een afkorting die staat voor Verbinden, Innoveren en Persoonlijke en professionele ontwikkeling. Kenmerkend is de samenwerking met het Practoraat Docentprofessionalisering waarin onder andere de verbinding wordt gelegd met de onderzoekslijn van de lerarenopleiding. En ons partnerschap is ook onderscheidend in de prominente plaats die zij-instromers bij ons innemen: ongeveer een derde van onze studenten is zij-instromer en specifiek voor hen hebben we een in-company-PDG-opleiding (PDG staat voor pedagogisch-didactisch getuigschrift – red.) ontwikkeld. ”

Wat zijn de komende periode jullie belangrijkste uitdagingen?
“Bijna te veel om op te noemen! Het ‘Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review’ is een van de voornaamste aandachtspunten. Maar ook het beroepsbeeld is een belangrijk thema: het beroep van docent leent zich bij uitstek voor een leven lang leren: het verdere gesprek over doorlopende leer- en loopbaanlijnen van mbo-docenten. Hoog op de agenda staat het bottum-up ontwikkelen van introductie- en inductiebeleid in nauwe samenwerking met P&O voor Landstede Groep.”

Meer informatie
Martiene Enserink
menserink@landstede.nl

Bekijk eerdere edities van Regio van de maand

Gerelateerde berichten