MBO
PO
VO

Interview | Opleidingsschool van Peel tot Maas en Dommel tot Aa

“Passend onderwijs heeft nog geen prominente plaats in het curriculum van de pabo ingenomen, zo blijkt.”

Brede Basisschool De Vuurvogel in Helmond – deel uitmakend van Opleidingsschool van Peel tot Maas en Dommel tot Aa – timmert niet alleen regionaal of nationaal, maar zelfs internationaal aan de weg. Dat heeft de school mede te danken aan Daisy Mertens, Leerkracht van het Jaar 2016 en een van de tien finalisten in de Global Teacher Prize-verkiezing van 2019. Via haar wereldwijde netwerk deed De Vuurvogel begin oktober als een van de honderd Showcases mee in de World Education Week.

De World Education Week is een event dat in het leven is geroepen om ‘de inspanningen te versterken om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling Kwaliteitsonderwijs te bereiken’. Dat is de vierde van 17 doelstellingen van de Verenigde Naties die ertoe moeten leiden dat ‘elke persoon op aarde in 2030 welvarender en beter af’ is dan nu. In de week van 5 tot en met 9 oktober jl. werden honderd zogeheten ‘Global Showcases’ uit 44 landen via livestreams gedeeld. De Nederlandse showcase was dus die van Brede Basisschool De Vuurvogel, met een presentatie van de interne ondersteuningsklas ‘X-tra’, onder de titel ‘Personaliseren van curricula voor speciale behoeften in een reguliere school’. De klas is een geesteskind van Daisy Mertens, die er graag wat meer over vertelt.

Wat is X-tra voor een klas?
“Dat is een tijdelijke klas voor kinderen die uitdagingen hebben in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en hun leerontwikkeling. Uiteraard vanuit de gedachte om die kinderen passend onderwijs te kunnen bieden in de veilige omgeving van hun eigen school. Als kinderen glazig voor zich uit blijven kijken als jij ze uitlegt wat een meewerkend voorwerp of een samengestelde zin is, dan is dat een teken dat je niet van de standaardnormen moet uitgaan. Daarom zijn we twee jaar geleden met de X-tra-klas begonnen, voor 13 leerlingen uit groep 7 en 8. Inmiddels zijn er twee van die klassen, ook eentje voor leerlingen uit groep 5 en 6. De insteek is niet alleen om hun lees- en rekenvaardigheden te verbeteren, maar ook aandacht te besteden aan ondernemerschap en levenslessen: noodzakelijke kwaliteiten om goed mee te kunnen draaien in de maatschappij.”

De Vuurvogel maakt deel uit van de Opleidingsschool van Peel tot Maas en Dommel tot Aa. Kunnen leraren-in-opleiding ook werkplekleren in de X-tra-klassen?
“Sinds een jaar of zes zijn we inderdaad partner, in een netwerk met Fontys Hogeschool en pabo De Kempel. Tot nog toe heb ik één stagiaire in de X-tra-klas mogen begeleiden, een meisje dat heel specifiek voor deze stageplaats had gekozen. Zij heeft het heel goed gedaan, maar het bleek niet zo makkelijk te zijn om de stage in te passen in haar opleiding: de pabo moest er echt nog een beetje de weg in vinden. Passend onderwijs heeft daar nog geen prominente plaats in het curriculum ingenomen, zo blijkt. Studenten zouden beter voorbereid kunnen worden op de verschillen in didactiek voor kinderen die moeite hebben met leren en een andere aanpak nodig hebben. Op De Vuurvogel passen we ons voortdurend aan aan de actualiteit: de ontwikkeling van leerlingen, nieuw onderzoek, enzovoort. Parallel daarin heeft de pabo daar ook een taak in. In de driehoek student-pabo-werkplek gaat een hoop goed, maar is er naar mijn mening ook nog wel wat ruimte voor verbetering.”

19 november 2020 | Bijeenkomst ‘Samen Opleiden en inclusief onderwijs’

Welke plek heeft inclusiever onderwijs in het beroepsbeeld dat gezamenlijk is uitgewerkt door besturen/scholen en opleiding van partnerschappen Samen Opleiden? Welke gesprekken vanuit passend onderwijs in de regio over stappen in inclusief onderwijs ‘voeden’ het curriculum zowel in theorie als op de werkplek? Welke opdracht geef je jezelf als partnerschap t.a.v. inclusiever onderwijs en hoe zou samen opleiden inclusiever onderwijs kunnen versterken? Die vragen staan centraal tijdens een interactieve online bijeenkomst op donderdag 19 november 2020, georganiseerd door het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en het Steunpunt Passend Onderwijs.

> Meer lezen & aanmelden

Gerelateerde berichten