MBO

Interview | “Beroepsbeeld helpt mij richting te geven aan loopbaanontwikkeling bij collega’s”

Marjan Terweij is directeur Verpleging en Verzorging van het Koning Willem I College in Den Bosch en geeft leiding aan 80 docenten op haar school. Toen de coronacrisis uitbrak moest ze snel schakelen. “In die periode is plots veel nieuw werk ontstaan. Er kwamen groepjes van docenten die zaken snel konden aanpakken zoals de examens, de stages en het onderwijs. Dan merk je eigenlijk hoe veelzijdig dit beroep van docent is, en hoe belangrijk het is om je te blijven ontwikkelen. Het BeroepsbeeldMBO-docenthelpt bij de ontwikkeling van die horizontale vaardigheden.”

Het beroepsbeeld is een methode die Terweij gebruikt bij haar gesprekken met collega’s over het functioneren. “Ik schuif ze het plaatje van het beroepsbeeld onder de neus waarop de verschillende kwadranten te zien zijn. Docenten herkennen dit vrijwel altijd gelijk en zeggen: ik zit hier, dat ben ik. Dat geeft dan richting en duidelijkheid. We komen een beetje uit een fase waarin je als docent alles moest kunnen, en nu gaan we meer naar waarin je jezelf zou willen verdiepen. Het biedt misschien geen directe oplossing voor de vraag hoe docenten zich kunnen ontwikkelen in hun loopbaan, maar het geeft wel helderheid en kan eventueel richting geven aan ontwikkeling.”

Mooi vak en ingewikkelde baan

En ontwikkeling en perspectief is iets waar docenten behoefte aan hebben, zegt Terweij. “Onderwijs is een hartstikke mooi vak. Maar ook een ingewikkelde baan. Daarknappen goede professionals ook wel eens op af. Er zijn niet altijd gemotiveerde studenten, en er komt veel meer bij kijken dan alleen onderwijs geven. En dat kan soms ook frustrerend werken. Een aantal docenten loopt dan ook vast in loopbaanperspectief.”

Rollenboek

Het schoolbestuur is bezig een rollenboek te ontwikkelen voor het hele college. Hier wordt ook het beroepsbeeld voor de mbo docent gebruikt “Dan krijg je specialisatie in de zogenaamde horizontale vaardigheden zoals didactiek. Docenten zijn nou eenmaal professionals die altijd willen ontwikkelen en het Beroepsbeeld geeft hier richting aan.”

Download interview

Gerelateerde berichten