PO

Startwijzer PO | Aan de slag met de begeleiding van startende leraren

Goed nieuws voor po-scholen die willen investeren in versterking van begeleiding van startende leraren: de Startwijzer is nu ook voor het po beschikbaar! De Startwijzer PO is een digitale scan die in beeld brengt hoe startende leraren op school ingewerkt en begeleid worden en op welke onderdelen er winst te behalen valt. Wilt u uitval van startende leraren voorkomen of ziet u ruimte voor verbetering van uw startersbeleid? Dan kan de Startwijzer PO u zeker een stap verder helpen.

Waarom een Startwijzer PO?

Goed onderwijs vereist goede leraren. Zij moeten in staat zijn om talloze vaardigheden tegelijkertijd in te zetten zoals klassenmanagement, vakdidactiek en pedagogische vaardigheden. Startende leraren zijn na het afronden van de opleiding startbekwaam, maar staan nog aan het begin van hun ontwikkeling. Het is daarom van belang om hen vanaf de start van hun loopbaan de juiste begeleiding te bieden. Dit leidt niet alleen tot snellere professionele groei, maar heeft ook een positieve invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien kan goede begeleiding voorkomen dat leraren onnodig het onderwijs verlaten.

Met de uitkomsten van de Startwijzer PO kunt u het gesprek over de begeleiding van startende leraren op gang brengen en ideeën over mogelijke verbeteringen op doen. De Startwijzer PO geeft inzicht in de kwaliteit van de begeleiding voor startende leraren. Daarnaast heeft het ook invloed op andere onderdelen van het HRM-beleid binnen de school. Denk hier bijvoorbeeld aan de werving en selectie van nieuwe leraren.

Over de Startwijzer PO

De Startwijzer is ontwikkeld door medewerkers van de leerstoelgroep Education & Learning Sciences van Wageningen University & Research en van Aeres Hogeschool Wageningen en is afgestemd met verschillende praktijkexperts uit het po. De Startwijzer maakt onderdeel uit van het door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gefinancierde project Begeleiding Startende Leraren.

Naar Startwijzer PO

 

Gerelateerde berichten