MBO
PO
VO

Publicatie | Het Grote Verhalenboek

Met trots presenteren wij Het Grote Verhalenboek, geschreven door Miranda Timmermans (Avans Hogeschool) m.m.v. Elizabeth White (University of Hertfordshire). Voor hun gezamenlijk onderzoek hebben Timmermans en White verhalen verzameld waarin lerarenopleiders uit scholen en opleidingsinstituten persoonlijke verhalen delen over dilemma’s waarmee zij in de opleidingspraktijk zijn geconfronteerd.

Een professionaliseringstool voor school- en instituutsopleiders

Uit een analyse van deze verhalen blijkt hoe en op welke thema’s professioneel leren plaatsvindt, hoe lerarenopleiders de dilemma’s oplossen en wat ze ervan leren. De openhartigheid van de verhalenvertellers maakt dit tot een herkenbaar en leerzaam boek, dat lerarenopleiders uitnodigt tot zelfreflectie en gesprek. De verhalen helpen u om vanuit verschillende perspectieven te kijken naar dilemma’s en oplossingen in de opleidingspraktijk.

Download Het Grote Verhalenboek

Gerelateerde berichten