MBO
PO
VO

Tips | Onderwijs op afstand

Ook dit schooljaar is het nog nodig dat scholen soms afstands- of hybride onderwijs geven, bijvoorbeeld bij ziekte of quarantaine van leraren of wanneer leerlingen thuis moeten blijven. We zetten hieronder een aantal interessante websites voor u op een rij.n

  • De website van de PO-Raad en de website van de VO-raad gidsen u door het grote aanbod van dit moment.
  • Op de website van VSNU is een overzicht te vinden van de tweets de #connectuniversitiesNL over alles wat universiteiten (kunnen) doen.
  • SURF – een coöperatie van meer dan 100 onderwijs- en onderzoeksinstellingen – heeft een online community ingericht waarin kennis en expertise om de overstap te maken naar online onderwijs wordt gedeeld.
  • Op de website www.lesopafstand.nl worden waardevolle initiatieven gebundeld en vindt u een totaaloverzicht van tips en suggesties voor het po, vo en mbo. Bovendien vindt u een overzicht van toepassingen, leermiddelen en leveranciers (inclusief de ondersteuning die zij nu bieden).
  • Ook Kennisnet zet zich in om scholen hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Op hun website vindt u tips en stappenplannen over hoe lesgeven op afstand kan worden vormgeven.
  • Om scholen hierbij te ondersteunen, hebben de PO-Raad, het Lerarencollectief en researchED kennis-filmpjes ontwikkeld. Zij deden dit samen met een aantal experts en onderwijsadviseurs en online opleider Skillstown.
  • De PO-Raad, SLO en leermiddelenmakers werken samen om basisscholen te helpen bij het maken van keuzes in het onderwijsproces in deze nieuwe situatie. Vanuit de PO-Raad verschijnen een viertal kaarten, gericht op de inhoudelijk focus en inrichting voor de groepen 1 t/m 8 met ondersteunende vragen voor schoolteams, schoolleiders en schoolbestuurders.
  • Leraar24 (organisatie voor leraren in het po, vo, so en mbo) deelt op hun website praktische en deskundige informatie over onderwijs op afstanddie leraren direct voor de klas kunnen toepassen.
  • De website Aanpak Lerarentekort – een initiatief van het ministerie van OCW, Arbeidsmarktplatform PO en Voion – heeft de meest gestelde vragen over de gevolgen van de coronacrisis voor zij-instroom en de antwoorden op hun website gebundeld., leermiddelen en leveranciers (inclusief de ondersteuning die zij nu bieden).
Gerelateerde berichten