VO

28 september 2020 | Inspiratiebijeenkomst ‘De veranderende rol van de leraar’

Het onderwijs is bezig vorm te geven aan concepten waarin het leren, de zelfsturing en talentontwikkeling van de leerling centrale uitgangspunten vormen. Dat vraagt om andere rollen van de leraar die dit onderwijs vormgeven en daarmee ook een eigentijds bijpassend beroepsbeeld. Het is in dit kader van belang dat leraren bezig blijven met hun professionele ontwikkeling. Maar welke rol speel jij daar als leidinggevende of HRM’er in? Hoe creëer je een omgeving waarin ruimte voor professionele ontwikkeling is en het leren, de zelfsturing en de talentontwikkeling van de leraar centraal staat? Deze vragen staan centraal tijdens deze inspiratiebijeenkomst georganiseerd door het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en Voortgezet Leren.

Wat kan u verwachten?

Het doel van de bijeenkomst is om u te inspireren om de professionalisering van leraren te stimuleren en (verder) vorm te geven. Twee scholen delen een praktijkvoorbeeld over de veranderende rol van de leraar tijdens een onderwijsvernieuwing. Beide scholen hebben een andere route. De gezamenlijke drijfveer? Werken aan de motivatie van de leerlingen en werken aan de motivatie van de docenten.

Elly Loman, rector van het Hyperion Lyceum, gaat met twee leraren de dialoog aan over hun professionalisering in de context van de ontwikkeling van de school. Daarnaast vertellen Patrick van Haren, directeur van het Twents Carmel College locatie Lyceumstraat, en een aansturend leraar over de beweging naar ontwikkelgericht werken in hun organisatie, waarbij autonomie wordt ervaren en uitgevoerd. Marco Snoek, Lector Leren en Innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam, gaat vervolgens in op de ontwikkeling van het lerarenberoep vanuit het perspectief van loopbaancompetenties. Wat stelt een leraar in staat invulling te geven aan een veranderende rol? Hoe creëer je daarvoor de juiste omgeving? Welke interventies kun je plegen?

Aan het eind van bijeenkomst gaat u aan de slag met uw eigen leervraag of casus vanuit de inzichten die u heeft opgedaan. Dit is niet alleen een manier om met de thematiek bezig te gaan, maar ook om u te oriënteren op het leernetwerk ‘De veranderende rol van de leraar’.

Wat levert het op?

Na de bijeenkomst heeft u concrete handvatten waarmee u de professionalisering van leraren in uw school (verder) vorm kunt geven. Ook heeft u inzicht verkregen in manieren waarop loopbaanperspectieven van leraren een plek kunnen krijgen in een schoolontwikkeling of onderwijsvernieuwing. Wit u graag samen met collega’s van andere scholen verder leren en ontwikkelen? Dan is het leernetwerk ‘De veranderende rol van de leraar’ een passende vervolgstap.

Praktische informatie

Datum en tijd: Maandag 28 september van 14.30 tot uiterlijk 17.00 uur
Doelgroep: Deze inspiratiebijeenkomst is voor HRM-professionals, school- en teamleiders. Het is de bedoeling dat per school één of twee schoolleiders en een HRM-professional deelnemen.
Kosten: De deelname aan de inspiratiebijeenkomst is kosteloos
Aanmelden: Meld u vóór woensdag 23 september aan voor deze inspiratiebijeenkomst. Aanmelden kan hier.

Vragen?

Heeft u vragen over de inhoud van deze inspiratiebijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of platformsamenopleiden@vo-raad.nl of bel 030 232 48 80.

Gerelateerde berichten