VO

Actueel | Innovatie en onderzoek in de school

Op 11 juni heeft de ALV van de VO-raad ingestemd met de koersnotitie Innovatie en Onderzoek waarin de raad drie actielijnen uitwerkt om het kennisgedreven werken binnen de sector te bevorderen. Eén van deze actielijnen is ‘het gezamenlijk door ontwikkelen van een professionele leercultuur op scholen’, voor veel partnerschappen Samen Opleiden een gedeelte ambitie.

De laatste jaren is er binnen de sector steeds meer aandacht voor kennisgedreven werken. Scholen organiseren onder meer ‘meesterlijke ontmoetingen’, onderwijswerkplaatsen, fieldlabs en broedplaatsen. Veelgebruikte methodes zijn bijvoorbeeld datateams, lesson study en stichting leerKRACHT. Ook zijn er professionaliseringsprojecten die het kennisgedreven werken bevorderen. Deze worden onder andere georganiseerd door het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren, de VO-academie en Voortgezet Leren.

Scholen hebben dan ook goede argumenten om hierop in te zetten:

  • Met kennisgedreven werken kan de kwaliteit in scholen worden verhoogd. Het gaat hier om aandacht voor evaluatie, aanpassing en verbetering van onderwijspraktijken. Hierbij kan worden gedacht aan evaluaties van innovaties of verbeteracties naar aanleiding van onderzoek.
  • Kennisgedreven werken kan het werkplezier vergroten en het beroep van leraar aantrekkelijker maken. Onder meer door het creëren van ruimte voor professionele ontwikkeling, samenwerking en reflectie. Kennisgedreven werken stimuleert uitwisseling en samenwerking tussen collega’s, het ophalen van expertise binnen en buiten de school en een algehele professionele leercultuur.

Actielijnen

Ondanks al deze veelbelovende initiatieven lukt het nog onvoldoende om op scholen de tijd en de rust te vinden om kennisgedreven werken een vast onderdeel te maken van het werk van leraren en schoolleiders. Daarom zet de VO-raad in op drie actielijnen, zodat op elk niveau, van leraar tot schoolleider tot bestuurder, leren en ontwikkelen de standaard is:

  1. Kennis uit onderzoek beter afstemmen op de behoeften van de onderwijspraktijk;
  2. Het gezamenlijk doorontwikkelen van een professionele leercultuur op scholen;
  3. Het organiseren van een innovatie- en onderzoeksinfrastructuur die erin voorziet dat schoolontwikkeling duurzaam wordt ondersteund.

Bron: Website VO-raad

Gerelateerde berichten