MBO
PO
VO

5 juni 2020 | Online themabijeenkomst ‘Samen werken aan een gezamenlijk opleidingsprogramma’

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren heeft de themabijeenkomst die op 17 april was gepland, in een nieuw en online jasje gestoken. Wees welkom om deel te nemen en kennis op te doen en uit te wisselen rond dit actuele thema.

Naar terugblik & download presentaties

Visie, ontwerp en uitvoering

Samen opleiden betekent onder meer een gezamenlijk opleidingsprogramma, zoals ook verwoord in het nieuwe kwaliteitskader. Op welke manier komen partnerschappen tot een gezamenlijk en samenhangend opleidingsprogramma? Wat verstaan partnerschappen onder die gezamenlijkheid, waar ligt de verantwoordelijkheid en wat zijn de ambities? Hoe werk je vanuit de visie toe naar een gezamenlijk ontwerp en op welke manier zijn de verschillende partners betrokken bij de uitvoering van het programma?

Deze vragen staan centraal bij de eerste van een serie (online!) themabijeenkomsten in 2020 die dit jaar door een partnerschap worden gehost. Dit partnerschap heeft ervaring met het thema dat centraal staat en levert vanuit die invalshoek een bijdrage aan het programma. Partnerschap NOD Haaglanden (VO) is op 5 juni onze host, vanwege de stappen die zij de afgelopen jaren hebben gezet op een gezamenlijk curriculum met de verschillende scholen en lerarenopleidingen. Ook Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort (PO) en de Gelderse samenwerking tussen MBO-instellingen en de HAN leveren een bijdrage aan de bijeenkomst.

Programma

13.00 uur Welkom en toelichting programma – Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
13.10 uur Presentatie NOD Haaglanden (VO)
13.45 uur Pitches Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort (PO, video-opname) en de Gelderse professionaliseringagenda (MBO, live bijdrage)
14.00 uur Gespreksrondes in subgroepen met de partnerschappen PO, VO en MBO: toelichting van de sprekers op de ontwikkelingen en gesprekken met de deelnemers aan de hand van vragen en stellingen
14.45 uur Plenaire afsluiting met sprekers en deelnemers
15.00 uur Einde bijeenkomst

Zie onderaan deze pagina voor een toelichting op de bijdragen van PO, VO en MBO.

Doelgroep

De themabijeenkomst is gericht op betrokkenen bij samen opleiden voor po, vo en mbo. Zowel coördinatoren, opleiders, begeleiders, schoolleiders als opleidingsmanagers zijn van harte welkom. Voor deze bijeenkomst is het prettig als er meerdere personen uit uw partnerschap deelnemen, zodat u gezamenlijk met de opbrengsten aan de slag kunt in uw partnerschap. Idealiter is er een vertegenwoordiging van professionals uit zowel de scholen als de lerarenopleidingen.

Praktische informatie

Datum: vrijdag 5 juni 2020
Tijdstip: 13.00 tot 15.00 uur
Aanmelden: Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar. U kunt zich inschrijven voor de wachtlijst door dit formulier in te vullen. Mocht er een plek vrij komen, dan ontvangt u bericht.
NB De link om deel te nemen aan de bijeenkomst wordt een week voorafgaand aan de bijeenkomst naar u verzonden.

Toelichting op de bijdragen vanuit VO, PO en MBO

Partnerschap NOD Haaglanden (VO) trapt af met een presentatie door Esther de Ruijter (programmamanager) en Henriette Boevé (rector en lid van de stuurgroep) over de ontwikkeling van het gezamenlijke curriculum. Drie filmpjes met verschillend perspectieven komen aan bod: een stuurgroeplid licht toe op welke wijze de afstemming tussen scholen en instituten is verlopen bij het ontwikkelen van de ‘middenkolom’ voor het curriculum van de opleidingsschool. Een schoolcoördinator presenteert hoe er in een ontwikkelgroep is gewerkt van afspraken en uitgangspunten naar een praktijkmodule. Een schoolopleider neemt u vervolgens mee in de meerwaarde van het gezamenlijke curriculum in de praktijk.

Van Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort (PO) gaat Anton Boonen (secretaris bestuurlijk overleg v/h partnerschap) via een video-opname in op de doorlopende innovatie van het curriculum waarmee in studiejaar 2017-2018 is gestart binnen Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort (een partnerschap tussen HUpabo, 33 schoolbesturen primair onderwijs en de Universiteit Utrecht). Deze innovatie heeft geresulteerd in een opleidingstraject waar ‘samen opleiden’ en ‘flexibilisering om gepersonaliseerd leren mogelijk te maken’ twee belangrijke uitgangspunten zijn. In zijn bijdrage besteed Anton, aan de hand van de specifieke context van Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort, aandacht aan hoe de verschillende partners bijdragen aan dit proces en hoe dat is georganiseerd. De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod: (a) visievorming, (b) het werken met leeruitkomsten, (c) het ontwerpen van een flexibel curriculum op de grenzen van beroeps-en opleidingspraktijk en (d) samen opleiden, professionaliseren en onderzoeken in een breed netwerk.

Beroepsgerichte didactiek staat sinds 2017 op de Gelderse professionaliseringsagenda, een samenwerking tussen zeven MBO-instellingen en de HAN om gezamenlijk te werken aan het beste mbo voor de toekomst. De instellingen werken daarvoor met design teams, waarin opleiding en werkveld samen antwoord zoeken op gezamenlijke praktijkvragen. Zo is hieruit het ontwerpinstrument mbo voortgekomen, een hulpmiddel waarmee je samen betekenisvol beroepsgericht onderwijs kunt ontwerpen. Ellen Leenaarts (Lerarenopleider en Coördinator Zijinstroom MBO Pedagogisch Didactisch Getuigschrift bij HAN-ILS) zal dit instrument toelichten, waarbij ze o.a. stilstaat bij de samenwerking met en de ervaringen van stakeholders uit het mbo en het werkveld. Vervolgens gaan we in gesprek over hoe dit ontwerpinstrument ingezet kan worden bij het gezamenlijk ontwerpen van een beroepsgericht curriculum. Zowel voor het (beroepsgerichte) VO als MBO interessant!

Gerelateerde berichten