MBO
PO
VO

Nieuwe aanvraagronde | Subsidie aspirant-opleidingsscholen 2020

Onderstaande informatie is een weergave van de tekst op de website van DUS-I


Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om aankomend leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk. Voor aspirant-opleidingsscholen is subsidie beschikbaar om zich te ontwikkelen tot een volwaardige opleidingsschool.

Aanvragen subsidie

Binnenkort wordt de regeling ‘Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019’ gewijzigd. Na publicatie van deze wijziging kunt u subsidie aanvragen om te starten als aspirant-opleidingsschool in het schooljaar 2020/2021.

Uitgangspunt is dat de subsidie tot 1 september2020 (dus uiterlijk op 31 augustus) kan worden aangevraagd. De datum is verschoven vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen als gevolg van het coronavirus.

Feedback op uw aanvraag?

Wilt u voor het indienen van de aanvraag feedback van DUS i ontvangen? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om uw conceptaanvraag voor te leggen aan DUS-I. Doel van deze ‘voorschouw’ is het kansrijker maken van de definitieve aanvraag. Uw conceptontwikkelplan moet dan uiterlijk 14 mei 2020 binnen zijn bij DUS-I. Voorwaarde om feedback te krijgen is dat alle onderdelen beschreven zijn, op onvolledige concepten geeft DUS-I geen feedback. DUS-I zorgt ervoor dat partnerschappen tenminste vier weken de tijd hebben om de feedback te verwerken. Afhankelijk van de vakantieregio ontvangt u de feedback eerder of later in juni.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Stuur dan een mail met het conceptontwikkelplan naar ocwsubsidies@minvws.nl t.a.v. R. Reus.

18 juni 2020 | Online sessies voor subsidieaanvragers over de ontwikkelplannen

Op donderdag 18 juni a.s. organiseert het Platform online sessies voor subsidieaanvragers om vragen te beantwoorden t.a.v. de ontwikkelplannen, de beoordelingscriteria extra toe te lichten en om met elkaar te reflecteren en te spiegelen hoe onderdelen van het ontwikkelplan mogelijk verder uitgewerkt en toegespitst kunnen worden. De sessies worden begeleid door Miranda Timmermans. Meer lezen & aanmelden

Relevante documenten

Regelgeving

De volledige regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen vindt u op wetten.overheid.nl.

Bron: Website DUS-I

Gerelateerde berichten