PO

Regio van de maand PO | Brede Opleidingsschool Rotterdam/Dordrecht

“We hebben de zaakjes goed geregeld”

Nadat de Inspectie van het Onderwijs twee jaar geleden de Rotterdamse basisschool Het Spectrum al met het predicaat ‘Goed’ had beoordeeld, ging zij daar in januari 2020 met een klinkend ‘Excellent’ nog ruim overheen. Reden genoeg om trots op te zijn natuurlijk, maar is Het Spectrum – onderdeel van het partnerschap Brede Opleidingsschool Rotterdam/Dordrecht – daarmee meteen ook een excellente opleidingsschool? We vroegen het aan directeur Linda van Oosten.

Denk je dat jullie ook als opleidingsschool uitblinken?

“Wat we in elk geval heel goed doen, is dat we studenten – we hebben ze zowel van de pabo als uit het mbo en de halo – alleen maar stage laten lopen bij ervaren mentoren die minstens vier jaar voor de klas staan. Omdat we een grote school zijn, met zo’n 30 klassen, kennen we de luxe van een eigen schoolopleider: een van onze leerkrachten die daarvoor één dag per week is vrijgeroosterd – zij is bovendien gespecialiseerd in video-coaching. Daarnaast hebben we eens in de twee jaar een teamtraining, onder leiding van een bovenschoolse coach. Daarin staan vragen centraal als ‘Wat gaat goed en wat kan beter?’ en vooral ‘Wat mogen de studenten van ons verwachten? En wij van hen?’ Los van dat alles geven we gewoon heel goed gedifferentieerd onderwijs, gekenmerkt door coöperatieve werkvormen van kleine groepjes leerlingen, die stuk voor stuk een eigen rol hebben in hun samenwerking. Ook daarvan kunnen studenten enorm veel leren.”

Waaraan merken studenten nog meer dat ze op een excellente school stage lopen?

“Dat de zaakjes hier goed geregeld zijn en dat ze weten wanneer ze bij wie terecht kunnen met hun vragen. Dat we zo veel mogelijk inspelen op hun ontwikkelingsfase: eerstejaars studenten hebben andere behoeftes dan vierdejaars. En omdat we een grote school zijn, kunnen we studenten en mentoren goed matchen: de ene student heeft nu eenmaal een wat strakkere aanpak nodig dan de ander.”

Wat merkt het partnerschap van dit alles? Delen jullie je expertise met andere opleidingsscholen?

“Ons partnerschap bestaat uit 30 protestants-christelijke Rotterdamse basisscholen, aan de rechter Maasoever. Voortdurend wisselen we ervaringen met elkaar uit, onder meer op bijeenkomsten voor alle schoolopleiders, onder leiding van een bovenschoolse opleider.”

Meer informatie

Linda van Oosten
l.vanoosten@hetspectrum-nesselande.nl

Bekijk eerdere edities van Regio van de maand

Gerelateerde berichten