PO
VO

Netwerk huisacademies | Gezamenlijk belang van professionalisering

Steeds meer besturen hebben een eigen academie, kenniscentrum of ander platform om de professionalisering en kennisdeling binnen de organisatie een impuls te geven. Het landelijk Netwerk Huisacademies ondersteunt het delen van kennis en ervaring tussen academies. Er valt immers veel te leren van en met elkaar! Het netwerk heeft momenteel meer dan 50 leden uit het po en het vo en komt vier keer per jaar bijeen. Wilt u ook deelnemen aan het netwerk huisacademies?

Direct aanmelden

Gezamenlijk belang van professionalisering

Voorzitter van de agendacommissie van het netwerk, René Vermeer, geeft aan dat huisacademies zich inzetten voor het gezamenlijke belang van professionalisering. “Academies werken eraan om juist de kwaliteit van mensen die werken in het onderwijs zo goed mogelijk te laten zijn. Dat is immers in het belang van de leerling. Er gebeuren al veel mooie dingen, maar er valt ook nog heel wat winst te behalen in het organiseren en faciliteren van de professionele ontwikkeling van medewerkers. In het Netwerk Huisacademies delen we kennis, ervaring en ideeën over de professionalisering waar huisacademies mede vorm aan geven.”

Ontwikkelingen bij academies

Vermeer noemt een aantal bewegingen die de laatste jaren aan de orde zijn: huisacademies verbreden hun doelen en aanbod, richten zich bijvoorbeeld niet enkel op leraren maar ook op schoolleiders, en zijn divers in de thema’s die aan bod komen. De tweede beweging die steeds zichtbaarder wordt, is de samenwerking van academies: met andere besturen, met partnerschappen samen opleiden, met lerarenopleidingen. In het netwerk zijn eigenlijk alle academies wel met een of beide bewegingen bezig, wat een rijke uitwisseling tijdens de bijeenkomsten van het netwerk oplevert. In welke fase de academie zich ook bevindt, voor alle leden geldt dat er in het netwerk wat te halen en te brengen valt.

Opbrengsten

Een mooie opbrengst van het netwerk is dat de academies zichzelf een spiegel kunnen voorhouden, door te horen waar andere academies mee bezig zijn. De uitwisseling levert een beeld op van ‘waar staan wij in het proces van ontwikkeling?’. Daarnaast noemt Vermeer de samenwerking tussen huisacademies in primair en voortgezet onderwijs in het netwerk van grote waarde, als ook het actieve karakter van het netwerk: de agendacommissie bestaat uit leden van het netwerk die in nauwe samenwerking met elkaar het programma samenstellen.

Deelnemen?

Wilt u deelnemen aan het netwerk huisacademies? Meld u dan aan via dit online formulier. Wilt u meer lezen over huisacademies? Klik hier voor het verkennend onderzoek “Huisacademies in kaart”.

Gerelateerde berichten