MBO
PO
VO

Nieuwe aanvraagronde | Subsidie aspirant-opleidingsscholen 2020

Onderstaande informatie is een weergave van de tekst op de website van DUS-I.  Eventuele vragen over de procedure en/of dedocumenten kunt u  stellen via ocwsubsidies@minvws.nl. Wanneer u geïnteresseerd bent in de bevindingen m.b.t. de aanvraagronde van 2019, lees dan hier het verslag van de beoordelingscommisie van DUS-I.


Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om aankomend leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk. Voor aspirant-opleidingsscholen is subsidie beschikbaar om zich te ontwikkelen tot een volwaardige opleidingsschool.

Aanvragen subsidie

Binnenkort wordt de regeling ‘Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019’ gewijzigd. Na publicatie van deze wijziging kunt u subsidie aanvragen om te starten als aspirant-opleidingsschool in het schooljaar 2020/2021. De subsidie kan tot 1 september 2020 (dus uiterlijk op 31 augustus) kan worden aangevraagd. De datum is verschoven vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen als gevolg van het coronavirus. Om u voor te bereiden op deze aanvraag, zijn een concept van het beoordelingskader en een format voor het ontwikkelplan beschikbaar. Deze worden definitief vastgesteld na de publicatie van de regeling.

Feedback ontvangen op uw aanvraag?

Wilt u voor het indienen van de aanvraag feedback van DUS i ontvangen? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om uw conceptaanvraag voor te leggen aan DUS-I. Doel van deze ‘voorschouw’ is het kansrijker maken van de definitieve aanvraag. Uw conceptontwikkelplan moet dan uiterlijk 14 mei 2020 binnen zijn bij DUS-I. Voorwaarde om feedback te krijgen is dat alle onderdelen beschreven zijn, op onvolledige concepten geeft DUS-I geen feedback. DUS-I zorgt ervoor dat partnerschappen tenminste vier weken de tijd hebben om de feedback te verwerken. Afhankelijk van de vakantieregio ontvangt u de feedback eerder of later in juni.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Stuur dan een mail met het conceptontwikkelplan naar ocwsubsidies@minvws.nl t.a.v. R. Reus.

Aanvragen subsidie voor opgeleide studenten

Een aspirant-opleidingsschool ontvangt het derde en/of vierde jaar subsidie voor het aantal studenten dat het schooljaar daarvoor is opgeleid. Deze subsidie kunt u tot 1 oktober bij DUO aanvragen. Meer informatie vindt u op de site van DUO.

Ondersteuning

Tijdens de subsidieperiode kunnen aspirant-opleidingsscholen via DUS-I twee keer een feedbackgesprek krijgen. Het eerste gesprek, halverwege de subsidieperiode, staat in het teken van de ontwikkeling tot opleidingsschool. Het gesprek heeft het karakter van een zogeheten ‘peerreview’ en is gericht op de vragen en ontwikkeling van uw aspirant-opleidingsschool. De NVAO-beoordeling maakt geen onderdeel uit van het gesprek.

In het tweede gesprek kunt u feedback krijgen op het concept van het informatiedossier dat u bij de NVAO gaat inleveren. Dit gesprek vindt plaats in het najaar voorafgaand aan de NVAO-beoordeling. Beide gesprekken vinden plaats met een commissielid en een adviseur van DUS-I.

De aspirant-opleidingsscholen ontvangen voor beide gesprekken een uitnodiging. U bent niet verplicht van deze mogelijkheid gebruik te maken. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ocwsubsidies@minvws.nl.

Verantwoorden

De penvoerder neemt de subsidie op in Model G1 van het jaarverslag, waarin alle inkomsten en uitgaven staan. Er hoeft dus geen apart (inhoudelijk) jaarverslag voor de opleidingsschool te worden opgesteld. Er moet worden aangegeven of de activiteiten, waarvoor de subsidie is bedoeld, zijn uitgevoerd.

Meer informatie kunt u vinden in artikel 16 van de regeling. Ook weten de financiële afdeling binnen een school en de accountants hier meer over.

Relevante documenten

Regelgeving

De volledige regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen vindt u op wetten.overheid.nl.

Bron: Website DUS-I

Gerelateerde berichten