MBO
PO
VO

Congres 6 oktober 2020 | De lerende leraar in de schijnwerpers

Gezien de huidige omstandigheden rond het coronavirus hebben wij besloten om ons congres van 3 juni te verzetten naar dinsdag 6 oktober 2020. Ook deze nieuwe datum is onder voorbehoud van de RIVM-adviezen. Uw inschrijving voor het congres zetten wij automatisch om naar dinsdag 6 oktober. Mocht u onverhoopt niet kunnen deelnemen op de nieuwe datum, dan verzoeken wij u om dit aan ons door te geven via platformsamenopleiden@vo-raad.nl.

De huidige situatie maakt duidelijk dat het thema voor het congres – de lerende leraar in de schijnwerpers – actueler is dan ooit. Heeft u zich nog niet aangemeld voor het congres? Aanmelden kan via dit formulier.

——

Samen opleiden, begeleiden en professionaliseren

In het nieuwe Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie is de eerste waarborg ‘de lerende leraar’. En dat is niet voor niets! Tijdens ons jaarlijkse congres op dinsdag 6 oktober 2020 bij ’t Gooiland in Hilversum zetten wij daarom de leraar in de schijnwerpers.

Direct aanmelden

Samen sterk

Er zijn veel ontwikkelingen in het veld die van grote invloed zijn op het beroep van de leraar en aan de eisen die aan leraren worden gesteld. Ontwikkelingen die niet alleen de leraar raken, maar die er ook voor zorgen dat instituten, besturen/scholen en partnerschappen de handen ineen moeten slaan om samen een aanpak te hebben voor 1) het lerarentekort in hun regio, 2) de loopbaanontwikkeling en de aantrekkelijkheid van het beroep leraar en 3) de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en innovatie in de regio. Wat is daar voor nodig? Daar gaan we het op 3 juni over hebben met elkaar.

Programma

11.00 uur Vraag de expert | apart aanmelden via dit formulier
12.00 uur Inlooplunch
13.00 uur Opening
14.00 uur Wissel
14.15  uur Ronde 1 | Rond-de-tafelgesprekken, Werksessies, Colleges en PET-Talks
15.30uur Pauze
16.00 uur Ronde 2 | Rond-de-tafelgesprekken, Werksessies, Colleges en PET-Talks
17.15 uur Afsluiting en borrel

Tipje van de sluier…

We werken momenteel hard aan het samenstellen van een mooi programma. De dagvoorzitter is Marceline Schopman. Deze voormalig televisiepresentatrice is tegenwoordig niet alleen moderator, maar geeft ook een dag per week les op het mbo. Keynote speaker Merel van Vroonhoven was tot vorig jaar voorzitter van het Bestuur van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is nu pabostudent. Zij gaat in op de Lerende Leraar, de overstap die ze zelf heeft gemaakt en de relatie opleiding-werkveld. Tijdens de twee sessierondes kunt u colleges bijwonen van bijzonder hoogleraar ‘Enhancing individuals in a dynamic work context’ Aukje Nauta, veranderdeskundige Annemarie Mars, hoogleraar Filosofie Jan Bransen en bijzonder hoogleraar ‘Leeromgeving en leerloopbanen in het (V)MBO’ Marinka Kuijpers. Of neem deel aan één van de vele werksessies, Rond-de-tafelgesprekken of PET-talks (Professionalisation & Education Together-talks).

Zelf een bijdrage leveren?

Voor het programmaonderdeel ‘Rond-de-tafelgesprekken’ zijn we op zoek naar ervaringen van partnerschappen of resultaten uit onderzoek die interessant zijn om te delen en gelinkt zijn aan regionale ontwikkelingen. Ook is het mogelijk om een dilemma op tafel te leggen om dit dilemma met elkaar te onderzoeken. Per ronde vinden er tien tafelgesprekken plaats.

Ook zijn wij op zoek naar acht enthousiaste sprekers voor onze PET-talks. In deze talks van maximaal twaalf minuten vertellen de sprekers op een zo toegankelijk mogelijke manier over iets dat hen na aan het hart ligt gelinkt aan het congresthema ‘De lerende leraar’. Alle presentatoren van de PET-talks krijgen vooraf gratis een training aangeboden. Om de durfals die deze uitdaging niet uit de weg gaan extra te belonen, valt er ook een prijs te winnen voor de beste PET-talk. Namelijk deelname aan een aflevering van onze Podcast Samen Opleiden!

Meer lezen & aanmelden

Nieuw | Vraag het de expert

Informeel kennismaken met een expert? Een prangende vraag over samen opleiden? Dilemma’s voorleggen over de begeleiding van startende leraren? Tijdens een kop koffie delen verschillende experts uit het veld hun kennis en ervaring. Schuif aan, stel uw vragen en spar met elkaar over ontwikkelingen rond Samen Opleiden en professionaliseren. U dient zich voor dit onderdeel apart aan te melden via dit formulier en kunt dan direct aangeven welke vragen en dilemma’s u graag aan een expert wilt voorleggen.

Neem uw schoolleider of bestuurder mee

Dit jaarlijkse congres is hét congres over Samen Opleiden, begeleiden en professionaliseren voor de po-, vo- en mbo-sector. Gezien het actuele thema over de uitdagende leeromgeving en loopbaanontwikkeling voor de leraar is dit congres bij uitstek geschikt voor schoolleiders en schoolbestuurders. Nodig daarom schoolbestuurders, hr-medewerkers en schoolleiders uit het partnerschap uit zich ook aan te melden voor het congres.

Praktische informatie

Datum: Dinsdag 6 oktober 2020
Tijd: Inlooplunch vanaf 12.00 uur; programma 13.00 – 17.30 uur. Om 11.00 uur start het onderdeel ‘Vraag het de expert’. Aanmelden kan via dit formulier.
Locatie: Gooiland, Emmastraat 2 in Hilversum
Voor wie: Bestuurders, schoolleiders, coördinatoren, projectleiders, lerarenopleiders, schoolopleiders, werkplekbegeleiders, starterscoaches, hr-medewerkers en leraren.
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deelname
Aanmelden: Klik hier voor het aanmeldformulier

Gerelateerde berichten