MBO
PO
VO

Leren van en met elkaar? Neem deel aan het koppeltraject!

Gaat uw opleidingsschool een subsidieaanvraag indienen om aspirant-opleidingsschool te worden? Is uw aspirant-opleidingsschool volop in ontwikkeling en werkt u toe naar de NVAO-beoordeling? Of is uw opleidingsschool zich aan het voorbereiden op peer review in het kader van het nieuwe kwaliteitskader? Zijn er op papier in uw bestuur of school mooie trajecten voor de begeleiding van startende leraren, maar komen deze in de praktijk nog onvoldoende uit de verf? Of is uw opleidingsschool aan het verkennen hoe het partnerschap verder kan groeien? Dan is het koppeltraject van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren iets voor u!

Update mei 2020 | Let op! Er is alleen nog plek voor aanvragen omtrent de begeleiding van startende leraren.

Direct aanmelden

Voor wie?

Zowel aanvragers, aspirant als erkende opleidingsscholen kunnen deelnemen aan het koppeltraject om van en met elkaar te leren.

Koppeltraject 2020

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren brengt in het koppeltraject aanvragers, aspirant en erkende opleidingsscholen in contact met experts uit andere (opleidings)scholen. Wij koppelen u aan een ‘kritische vriend’, die advies en gerichte feedback geeft en u helpt bij de ontwikkeling van uw (opleidings)school. U krijgt ondersteuning bij de thema’s waar u graag over wilt sparren in het kader van samen opleiden en/of de doorlopende lijn. Bijvoorbeeld:

  • Kwaliteit: kwaliteitscultuur, voorbereiding subsidieaanvraag aspirant-opleidingsschool, voorbereiding op beoordeling door NVAO, voorbereiding op peer review a.d.h.v. het nieuwe kwaliteitskader etc.
  • Samen opleiden: uitbreiding van het partnerschap, draagvlak, samenwerking en organisatie, financiën, visie & strategie, onderwijsleeromgeving (opleiden, begeleiden, beoordelen), onderzoek etc.
  • Doorlopende lijn: professionalisering & HR-beleid, begeleiding startende leraren / inductie, verbinding opleidingsschool – huisacademie, inrichten regionale kennisnetwerken etc.

We maken een match op basis van uw ondersteuningsvraag, zodat u gekoppeld wordt aan een koppelpartner met de juiste expertise in huis.

Ondersteuning op maat

Op basis van uw vragen, wensen en behoeften zoeken wij de ideale match voor u. Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u van ons profielschetsen van een aantal speciaal voor u geselecteerde ervaren koppelpartners van andere (opleidings)scholen. In deze profielschetsen stellen zij zich aan u voor en lichten zij zowel hun kennis en expertise als hun persoonlijke aanpak toe. U geeft uw voorkeur door en wij brengen u in contact met de koppelpartner van uw keuze.

“De ervaren koppelpartner heeft ons concrete handvaten gegeven om mee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld: hoe vertaal je je visie in de concrete praktijk? Hoe maak je dit duidelijk in een informatiedossier? Het contact verliep heel fijn, het heeft ons inhoudelijk veel opgeleverd.”
Deelnemer aan koppeltraject 2018

Ondersteuningsmogelijkheden

De ervaren koppelpartner wordt voor 8 uur gefaciliteerd om de opleidingsschool te ondersteunen. In overleg met uw koppelpartner bepaalt u hoe de ondersteuning, zowel in praktische als in inhoudelijke zin, vorm krijgt. U spreekt af wanneer en op welke manier u contact hebt en waar de ondersteuning op is gericht.

       Wat kun je in het koppeltraject verwachten van de ervaren koppelpartner?

  • In totaal 8 uur ondersteuning, bijvoorbeeld in te vullen via twee face-to-face overleggen met de (opleidings)school, door aan te sluiten bij sessies of het kritisch doornemen van en feedback geven op documenten.
  • Tussentijds contact per mail/telefoon.

Evaluatie

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren houdt een vinger aan de pols en evalueert tussentijds op een aantal momenten hoe de samenwerking tussen de koppelpartners verloopt: in het voorjaar en in het najaar van 2020.

Aanmelden?

Wilt u deelnemen aan het koppeltraject 2020? Klik dan hier voor het aanmeldingsformulier. Na aanmelding ontvangt u de profielschetsen van de speciaal voor u geselecteerde koppelpartners en informatie over het verdere traject.

Update mei 2020 | Let op! Er is alleen nog plek voor aanvragen omtrent de begeleiding van startende leraren.

“De kracht van het koppeltraject is dat je goed en snel contact kunt leggen als er een vraag speelt. Je bespreekt met de koppelpartner: hoe kijk jij er tegenaan, hoe zou jij dit aanpakken? Je kunt hierdoor meteen inspelen op actuele vraagstukken.”
Deelnemer aan koppeltraject 2017
Gerelateerde berichten