PO

Essay | Laten we het met elkaar professioneel proberen

Bij het onderwijzen van kinderen en jongeren in digitale geletterdheid is het cruciaal dat leraren, scholen en opleiders samen aan de slag gaan en van elkaar leren. Die samenwerking zal in het licht van ‘professioneel proberen’ moeten staan. Dat betoogt Anko van Hoepen, vice-voorzitter van de PO-Raad, in de essaybundel Anders Organiseren met ict. De bundel is samengesteld door Kennisnet en werd gepresenteerd tijdens OnderwijsInzicht op 17 januari.

“Na de schoolplaten, de dia- en filmprojectoren en de schooltelevisie, zijn we nu aanbeland in het tijdperk van Google, Apple, Microsoft en miljoenen apps die (ook) in ons onderwijs terechtkomen. Technologieën die de maatschappij diepgaand beïnvloeden en waarvan de schaalgrootte, de intensiteit en de alomtegenwoordigheid overweldigend zijn. Technologieën ook, die nieuwe vragen over bijvoorbeeld privacy en datagebruik oproepen. Dat we hier als onderwijs op een verantwoorde manier mee moeten omgaan, mag geen punt van discussie zijn. En volgens mij is er maar één goede manier om dat te doen: in hechte samenwerkingsverbanden van scholen en opleidingen.”

Download essay

Bron: Website PO-Raad

Gerelateerde berichten