MBO
PO
VO

Actueel | Zestien nieuwe aspirant-opleidingsscholen!

In het Bestuurlijk Overleg (met alle sectorraden en OCW) is één van de ambities om tot een landelijke dekking van het aantal opleidingsplekken binnen Samen Opleiden te komen, zodat deze vorm de norm is voor het opleiden van alle aankomende leraren en dat daaraan zoveel mogelijk scholen zijn verbonden. In de maand december zijn er zestien nieuwe aspirant-opleidingsscholen bijgekomen: vijf in het primair onderwijs, zeven in het voortgezet onderwijs en vier in het middelbaar beroepsonderwijs, waarvan een aantal partnerschappen partners hebben uit meerdere sectoren.

PO

 • Opleidingsschool Veelzijdig opleiden voor diversiteit
  Penvoerder: Onderwijsgroep Punt Speciaal, Arnhem/Nijmegen
 • Opleidingsschool SAMEN
  Penvoerder: Stichting Katholiek Onderwijs Lelystad Flevoland, Lelystad/Drongen
 • Samen Opleidend Leren
  Penvoerder: Stichting Pallas, Leiden
 • Samenwerkingsverband Noord-Holland, Ieder in zijn kracht, samen nieuwe energie Penvoerder: Agora, stichting voor bijzonder primair onderwijs, Alkmaar en omgeving
 • Opleidingsschool Zuidwest
  Penvoerder: Stichting HZ University of Applied Science, Zeeland

“De erkenning van ons partnerschap, waar we buitengewoon blij mee zijn, is de kroon op het werk van al die betrokkenen – van bestuurders tot mensen op de werkvloer – die hiervoor de afgelopen periode keihard hebben gewerkt. Ik vond dat zeer indrukwekkend om mee te maken. Onder het motto ‘samenwerken, verbinden en co-creëren’ zal ons partnerschap – 24 schoolbesturen, hogeschool Zeeland en mbo Scalda – alles op alles zetten om niet alleen startbekwame, maar vooral ook vakbekwame leerkrachten op te leiden. Ook hopen we een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het lerarentekort door meer jongeren te stimuleren om voor dit mooie vak te kiezen .”

Jacques Verheijke
Projectleider Opleidingsschool Zuidwest (Zeeland, Goeree-Overflakkee, Bergen op Zoom e.o.)

VO

 • Haagse Opleidingsschool (HOS)
  Penvoerder: Stichting Scholengroep Den Haag Zuid-West, Den-Haag
 • Brabantse Opleidingsschool
  Penvoerder: Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg, Brabant
 • Opleidingsschool OVO Zaanstad
  Penvoerder: Scholengroep Krommenie, Zaanstad
 • Opleidingsschool Alium
  Penvoerder: Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Opleidingsschool CVO Groep Zuidoost-Utrecht
  Penvoerder: CVO Groep Zuidoost-Utrecht, Utrecht
 • Alberdingk Thijm OpleidingsSchool (ATOS)
  Penvoerder: Alberdingk Thijm Scholen VO, Hilversum
 • Opleidingsschool Drenthe
  Penvoerder: Stichting Voortgezet onderwijs Steenwijkerland-Weststellingwerf, Drenthe

“We zijn blij en verrast dat we met deze uitdaging aan de slag mogen gaan. We zien dit als een bewijs dat we al dingen goed doen binnen de scholen en zien de erkenning als een flinke stap op weg naar een intensievere samenwerking tussen po, vo en de instituten. Onze belangrijkste ambitie is om de samenwerking tussen po en vo te versterken, zodat studenten ook andere sectoren (dan de eigen sector) leren kennen en daarvan leren. Hiervoor gaan we eerst de organisatie goed in de steigers zetten en van daaruit verder bouwen.”

Randy Heilbron
Opleidingscoördinator Alberdingk Thijm OpleidingsSchool (ATOS)

MBO

 • Opleidingsschool Tilburg OGT – FLOT
  Penvoerder: ROC Tilburg
 • Opleidingsschool MBO Amersfoort. Samen voor MBO in Praktijk
  Penvoerder: MBO Amersfoort
 • Opleidingsschool Deltion-Windesheim
  Penvoerder: Deltion College, Zwolle)
 • Opleidingsschool Nova
  Penvoerder: Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs/ ROC Nova College (Noord-Holland))

“Wij zijn heel blij met de erkenning van het werk dat we de afgelopen jaren hebben verricht. We gaan onze samenwerking nóg breder in onze organisaties implementeren en borgen, en we zullen de uitwisseling tussen Deltion en Windesheim uitbreiden, bijvoorbeeld door lerarenstages. Het is onze ambitie om een cultuur te creëren waarin het vanzelfsprekend is dat elk opleidingsteam een leraar in opleiding heeft. Bovendien willen we doorgaan met Samen Onderzoeken, onder meer door een doorlopende onderzoekslijn op te zetten.”

 Charlotte Kamphuis
Coördinerend schoolopleider Opleidingsschool Deltion-Windesheim

Ondersteuning bij doorontwikkeling

In november jl. werden deze zestien partnerschappen Samen Opleiden door het ministerie van OCW benoemd tot aspirant-opleidingsscholen. Ze gaan alles op alles zetten om zich de komende jaren verder ontwikkelen tot erkende partnerschappen Samen Opleiden. Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren ondersteunt daarbij, onder meer door de opleidingsscholen te koppelen aan al geroutineerde opleidingsscholen, het opzetten van leernetwerken en het verzamelen en delen van kennis over samen opleiden en professionaliseren via onze website platformsamenopleiden.nl.

 

Gerelateerde berichten