VO

Actueel | Meer flexibilisering en maatwerk in lerarenopleidingen

Hogescholen zetten zich de komende jaren in voor de vernieuwing van lerarenopleidingen, om te voldoen aan de toenemende en veranderde vraag van scholen naar leraren. Dit staat in de strategische agenda ‘Samen toekomstbestendige leraren opleiden’ die de Vereniging Hogescholen (VH) op 9 december 2019 aanbood aan minister Van Engelshoven. ‘We zetten in op samen opleiden en professionaliseren als norm’ is één van de drie kernambities die de VH formuleert.

Hogescholen zetten zich de komende jaren in voor de vernieuwing van lerarenopleidingen, om te voldoen aan de toenemende en veranderde vraag van scholen naar leraren. Dit staat in de strategische agenda ‘Samen toekomstbestendige leraren opleiden’ die de Vereniging Hogescholen (VH) op 9 december 2019 aanbood aan minister Van Engelshoven. ‘We zetten in op samen opleiden en professionaliseren als norm’ is één van de drie kernambities die de VH formuleert.

De agenda omvat drie kernambities waar de hogescholen de komende jaren op in zullen zetten. Eén van de ambities is de ontwikkeling van een aangepast bevoegdheden- en opleidingsstelsel dat past bij de diversiteit aan behoeftes uit het werkveld. Het gaat hier onder meer om de realisatie van een modulaire opbouw van het curriculum en het bevoegdhedenstelsel.

Maatwerk en flexibilisering is de tweede ambitie. Vanuit deze ambitie besteden opleidingen meer aandacht aan differentiatie en specialisatie, waardoor zowel leraren in opleiding als bestaande leraren meer mogelijkheden hebben. Ook wordt naast het klassieke model van studenteninstroom ingezet op zij-instromers en moeten flexibele leertrajecten het mogelijk maken voor mensen om bijvoorbeeld in deeltijd hun bevoegdheid te halen.

De continue professionalisering van leraren is de derde ambitie. Binnen opleidingsscholen werken lerarenopleidingen en scholen intensief samen aan het opleiden en doorlopend professionaliseren van leraren. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leraren en de aantrekkelijkheid van het beroep, en draagt bij aan behoud van startende leraren.

Download rapport

Bron: Website VO-raad

Gerelateerde berichten