VO

Regio van de maand VO | Gooise Scholen Federatie

“Studenten voor onze regio behouden”

Partnerschappen geven het Samen Opleiden allemaal op hun eigen manier vorm en inhoud. In deze rubriek portretteren we steeds kort een partnerschap. Deze maand is de beurt aan de opleidingsschool de Gooise Scholen Federatie, waar negen vo-scholen en vijf opleidingsinstituten in participeren. Sarina Bronder is programmamanager Opleidingen van de Gooise Scholen Federatie.

Wat is kenmerkend voor het Samen Opleiden in jullie regio?

“Wij zijn trots op ons ‘Schoolgroep-programma’ voor studenten, dat we hebben ontwikkeld als aanvulling op wat studenten op het opleidingsinstituut leren. Het is een programma van 14 bijeenkomsten, verdeeld over het jaar, waarin onze scholen workshops verzorgen over schooleigen aspecten, zoals bijvoorbeeld tweetalig vwo, het technasium, een talentstroom voor hoogbegaafde leerlingen, of over thema’s zoals ‘in gesprek met de zorgleerling’ of ‘moeilijke gesprekken met ouders’. Studenten maken hierdoor echt kennis met de beroepspraktijk. Dit zijn onderwerpen die in de opleiding niet op deze wijze aan de orde komen, maar waarmee ze in de praktijk wel te maken kunnen krijgen. De studenten van onze opleidingsinstituten zijn verplicht om 6 van de 14 bijeenkomsten bij te wonen.”

Wat zijn de komende periode jullie belangrijkste uitdagingen?

“Allereerst is het de uitdaging om zoveel mogelijk studenten als docent voor onze regio te behouden. We investeren erin om een aantrekkelijke werkgever te zijn en ons als zodanig te profileren. Met ons brede scala aan opleidingen hebben we namelijk veel te bieden. We zijn bijvoorbeeld bezig met de certificering van ons inductieprogramma en we hebben een online-academie waar ook studenten gebruik van kunnen maken. Een ander punt dat altijd aandacht zal blijven vragen is de uitdaging om echt samen op te leiden. Met vijf opleidingsinstituten samenwerken en ook je eigen identiteit behouden; dat zal altijd een belangrijk punt van aandacht blijven.”

Meer informatie

Sarina Bronder
sbronder@gsf.nl

Bekijk eerdere edities van Regio van de maand

Gerelateerde berichten