MBO
PO
VO

Kwaliteitskader en peer review Samen Opleiden & Inductie

In opdracht van OCW en de vijf sectorraden heeft een ontwikkelteam, bestaande uit experts en vertegenwoordigers uit de onderwijspraktijk, een eerste uitwerking gemaakt van het kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en een werkwijze voor peer review opgesteld. Begin september zijn de concepten van het kwaliteitskader en de peer review opgeleverd en hebben veldraadplegingen en pilots plaatsgevonden. 

De betrokkenheid van het veld van partnerschappen, lerarenopleiders en scholen bij de raadplegingen en de pilots is groot, zo blijkt uit alle feedback die het Platform heeft ontvangen. Positief is gereageerd op onder meer de gemeenschappelijke taal die het kwaliteitskader geeft aan samen opleiden en inductie, op het perspectief van het partnerschap dat centraal staat, en het eigenaarschap van het veld in de kwaliteitsontwikkeling van samen opleiden en inductie.

Vervolgstappen

Vragen zijn er nog over onder andere de benadering van samen opleiden én inductie in één kwaliteitskader, over de gekozen insteek bij de kenmerken basiskwaliteit en de organisatie en uitvoering van de peer review. Met de verzamelde uitkomsten van alle raadplegingen en de pilots gaat het ontwikkelteam de komende periode aan de slag. Begin 2020 zullen de definitieve uitwerkingen van het kwaliteitskader en de werkwijze van peer review door de bestuurlijke werkgroep van de vijf sectorraden en OCW worden vastgesteld.

Informatiepagina Kwaliteitskader

Kijk voor meer informatie over het kwaliteitskader en de werkwijze van peer review Samen Opleiden & Inductie naar de speciale informatiepagina. Op deze pagina vindt u antwoord op veel gestelde vragen, de te raadplegen stukken en alle informatie over het proces.

Gerelateerde berichten