VO

Aan de slag met inzichten en methodieken voor het opleiden op de werkplek

Opleiders op de werkplek zijn dagelijks bezig om studenten zich te laten ontwikkelen tot goede leraren. Wat er bij het opleiden van studenten allemaal komt kijken is te lezen in een nieuw katern van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, ‘Het transformatorhuisje. Inzichten en methodieken voor het opleiden van aanstaande leraren op de werkplek’, dat maandag 2 december 2019 gepubliceerd wordt. Aan de slag met de publicatie? Bob Koster en Judith Stappers nodigen een groep opleiders uit om tijdens twee bijeenkomsten de inzichten en methodieken te verbinden met hun eigen praktijk. Meld u aan!

‘Het leraarschap is complex, het opleiden van aanstaande leraren is complexer en het opleiden tot aanstaande leraren op de werkplek nog complexer’

Het transformatorhuisje

Hoe kan het complexe proces van het opleiden van aanstaande leraren op de werkplek zichtbaar worden gemaakt? En hoe kun je als opleider verdieping aanbrengen in het leren van studenten? Daarover gaat het katern ‘Het transformatorhuisje. Inzichten en methodieken voor het opleiden van aanstaande leraren op de werkplek’ dat lector Bob Koster en lerarenopleider/onderzoeker Judith Stappers hebben geschreven in opdracht van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren.

Binnen het lectoraat Werkplekleren, waar Bob en Judith deel van uitmaken, zijn de afgelopen zes jaar diverse kleinschalige praktijkonderzoeken uitgevoerd. Daaruit is ‘Het transformatorhuisje’ voortgekomen. Dit is een metafoor om het complexe proces van het opleiden van aanstaande leraren op de werkplek op een begrijpbare manier te duiden. Ook zijn diverse methodieken ontwikkeld die bij dit opleiden gebruikt kunnen worden. De uitwerking van het transformatorhuisje en de voorbeelden zijn opgenomen in het katern.

De ambitie met het katern is dat opleiders op de werkplek geprikkeld worden om manieren te bedenken om het leren van hun studenten te verdiepen. Opleiders worden uitgedaagd met de methodieken uit de publicatie te experimenteren, ze aan te passen aan hun context en aan te vullen, of geheel nieuwe methodieken te ontwerpen en uit te proberen.

Twee bijeenkomsten

Op maandag 2 december 2019 gaat een groep van maximaal twintig opleiders op de werkplek aan de slag met de publicatie, onder begeleiding van Bob Koster en Judith Stappers. Met opleiders op de werkplek bedoelen we: werkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders. Tijdens de eerste bijeenkomst komt aan de orde wat er allemaal komt kijken bij het opleiden van studenten op de werkplek. En we gaan in op aanpakken om het leren van de studenten te verdiepen.

Vervolgens gaan alle deelnemers gedurende een tweetal maanden met de publicatie in hun eigen praktijk aan de slag, proberen zaken uit en experimenteren. Tijdens de tweede bijeenkomst op woensdag 12 februari 2020 worden deze nieuwe ideeën uitgewisseld en worden de effecten op het leren van de studenten inzichtelijk gemaakt.

NB Aanmelden betekent deelname aan beide bijeenkomsten (2 december 2019 en 12 februari 2020).

Praktische informatie

Voor wie: Opleiders op de werkplek (zowel schoolopleiders, instuutsopleiders als werkplekbegeleiders) uit het voortgezet onderwijs
Data: maandag 2 december 2019 & woensdag 12 februari 2020
Tijdstip: van 15.00 tot 18.00 uur (met aansluitend diner)
Locatie: VO-raad, Aïdadreef 4 te Utrecht
Kosten: Deelname is gratis
Aanmelden: De inschrijving voor de twee bijeenkomsten is gesloten. Wilt u op de hoogte gehouden worden over toekomstige bijeenkomsten en activiteiten rond dit onderwerp? Stuur dan een mail naar platformsamenopleiden@vo-raad.nl

Gerelateerde berichten