PO

Koning en minister op werkbezoek bij Pabo HvA en obs Aldoende

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmorgen 8 oktober samen met minister Van Engelshoven van Onderwijs een bezoek gebracht aan openbare basisschool Aldoende en de Pabo van de Hogeschool van Amsterdam in Amsterdam. Het bezoek stond in het teken van Samen Opleiden en de aanpak van de gemeente Amsterdam om het lerarentekort terug te dringen. Dit meldt Rijksvoorlichtingsdienst.

Vanuit de aanpak ‘Samen Opleiden’ werken de Pabo van de Hogeschool van Amsterdam en verschillende schoolbesturen van basisscholen in de omgeving samen. De Hogeschool van Amsterdam kent een lange traditie van samen opleiden met het werkveld. Zo sluit de opleiding beter aan op de praktijk. Alle studenten doen praktijkervaring op binnen zogenoemde ‘opleidingsscholen’ en worden begeleid en beoordeeld door collega’s uit het werkveld. Startende leraren worden ook na hun afstuderen begeleid door de school en de hogeschool.
Het bezoek begon op OBS Aldoende. Koning Willem-Alexander en minister Van Engelshoven kregen uitleg over Samen Opleiden en spraken onder meer met een zij-instromer en begeleiders vanuit de Hogeschool van Amsterdam over hoe het gezamenlijk opleiden uitpakt in de praktijk. Aansluitend brachten de Koning en de minister een bezoek aan groep 3 van de basisschool. Deze klas krijgt les van een zij-instromer.
Op de Hogeschool van Amsterdam werd het bezoek voortgezet. Deze hogeschool biedt diverse opleidingstrajecten aan voor het behalen van een lesbevoegdheid zoals de Universitaire Pabo, de mogelijkheid tot studeren in deeltijd, en ze biedt scholing aan voor zij-instromers. Een groep studenten sprak met de Koning en de minister over hun ervaringen binnen de verschillende soorten lerarenopleidingen en over de begeleiding die zij kregen vanuit de Hogeschool van Amsterdam en hun opleidingsscholen. Tot slot gingen Koning en minister in gesprek met experts uit heel het land over de uitdagingen bij het werven van nieuwe leraren. In het gesprek kwam onder meer de spanning tussen het willen opleiden van meer leraren versus het behouden van kwaliteit aan bod.
Het bezoek met minister Van Engelshoven is het twaalfde in een reeks van bezoeken van de Koning met ministers en staatssecretarissen. De Koning krijgt bij deze werkbezoeken te zien hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk en gaat daarbij in gesprek met betrokkenen.
Gerelateerde berichten