VO

Interview | In gesprek over onderzoek in de school

Op maandag 28 oktober 2019 vindt de eerste bijeenkomst van het leernetwerk onderzoek plaats. Eén van de deelnemers van het leernetwerk is Patrick Hoogendoorn, coördinator onderzoek van de Academische Opleidingsschool Oost-Nederland. We spraken hem over vraagstukken omtrent onderzoeken en docentenprofessionalisering.

Van onderzoek naar onderzoekend handelen

“Het gaat niet om onderzoek, het gaat om het onderzoekend vermogen en het onderzoekend handelen van collega’s en studenten”, is een van de eerste uitspraken die Patrick doet. Een onderzoek is een manier om dat te doen, zo wordt dit ingezet bij studenten en collega’s die een masteropleiding volgen. Maar uiteindelijk wil je dat docenten kritisch gaan kijken naar het eigen handelen en hun handelen toetsen aan theorie en de context waarin je werkt. “Dat is zo mooi aan kennisuitwisseling tussen docenten, bijvoorbeeld in de vorm van professionele leergemeenschappen”, zegt Patrick. Wanneer docenten met elkaar uitwisselen over hun handelen in de klas worden deze ervaringen getoetst aan de kennis en ervaringen van collega’s. Dit prikkelt de onderzoekende houding van docenten.

Ontwikkelen als metafoor

Onderzoekend vermogen is een voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen, vinden ze bij AOSON. Daarom wordt er binnen de opleidingsschool niet meer van onderzoeken gesproken, maar over ontwikkelen. ‘Leven lang leren. Professionaliseren. Ontwikkelen als metafoor voor professionalisering.’ Maar hoe kan dat worden geoperationaliseerd? De onderzoeksagenda’s waar AOSON altijd mee heeft gewerkt gaan de deur uit. Ze gaan aan de slag met zogenaamde ontwikkelagenda’s.

Ontwikkelagenda’s

De ontwikkelagenda’s komen tot stand in gesprek met teamleiders of adjunctdirecteuren. De gesprekken gaan over vragen zoals ‘Wat speelt er in jouw team?’, ‘Wat speelt er nog niet?’ en ‘Waar en hoe kunnen studenten bijdragen?’.  Patrick legt uit: “Uiteindelijk vormen de ontwikkelagenda’s zo een kaartenbak aan kennis waar behoefte aan is, maar ook kennis die er al is binnen de schoolorganisatie en de opleidingsschool.” Er gebeurt namelijk al zoveel. Het is gewoon de dagelijkse praktijk voor veel docenten, maar door de ontwikkelagenda’s op te stellen wordt zichtbaar wat er eigenlijk allemaal al aan ontwikkeling gebeurt.

Het leernetwerk onderzoek

Door docenten en management bewust te maken van ontwikkelen en dus professionalisering kan toegewerkt worden naar de onderzoekende houding, die op kleinschalige en grootschalige manier tot uiting kan komen. Het prikkelen van het onderzoekende vermogen en een onderzoekende houding bij docenten, dat is een bredere vraag voor Patrick. Een vraag waarover hij graag wilt sparren met collega’s van andere partnerschappen. Dat is voor hem ook de toegevoegde waarde van deelnemen aan het leernetwerk onderzoek. “Het delen van kennis en de opgedane ervaringen. Van anderen horen over de good practices, en sparren over hoe we die kunnen inzetten in onze praktijk.”

Meer informatie & aanmelden leernetwerk

Meer weten over het leernetwerk onderzoek? Klik hier. Heeft u ook behoefte aan kennisdeling en wilt u leren van de opgedane ervaringen van andere partnerschappen Samen Opleiden? Aanmelden voor het leernetwerk onderzoek kan nog steeds!

Aanmelden leernetwerk onderzoek

Gerelateerde berichten