VO

9 oktober | Masterclass ‘Leiding geven aan leren’

De schoolleider is na de leraar de belangrijkste actor om het leren van leerlingen te stimuleren. Schoolleiders doen dat indirect. Door leiding te geven aan het leren van leraren dragen ze bij aan onderwijskwaliteit en toekomstbehendig onderwijs en het ontwikkelen van een krachtige leeromgeving voor alle lerenden in de school. Omdat de toekomst onbekend is, spreken we van toekomstbehendig onderwijs, omdat hieruit een grotere mate van continue adaptiviteit spreekt dan bij toekomstbestendig onderwijs het geval is.

Toekomstbehendig onderwijs gaat verder dan alleen nadenken over wat leerlingen in de toekomst moeten kennen en kunnen. Leren is ook inspireren, interesse ontwikkelen, kritisch denken, observeren, creatief denken, maken, doen en leerlingen begeleiden bij de groei die nodig is om ze voor te bereiden op hun toekomst. Daarvoor is het nodig dat leraren professioneel groeien. De masterclass ‘Leiding geven aan leren’ is voor schoolleiders uit het middenmanagement, eindverantwoordelijk schoolleiders en bestuurders, en wordt in samenwerking met de VO-academie georganiseerd.

Wat is er bekend over het begeleiden en stimuleren van professionele groei van leraren om toekomstbehendig onderwijs te realiseren?  Op welke wijze kan de schoolleider het leren van de leraar onderzoeken, begeleiden en stimuleren?  Hoe leert een schoolleider dat? Wat is er bekend over de professionalisering van schoolleiders? Wat weten we over de rol van de bestuurder? Hoe kan de bestuurder bijdragen aan onderwijsinnovatie en de ontwikkeling van een lerende cultuur?

Tijdens deze interactieve masterclass geven Loes van Wessum en Ingrid Verheggen antwoord op deze vragen en gaan zij het gesprek met u aan. Zij maken daarbij gebruik van theoretische en empirische kennis en benutten eigen praktijkervaringen.

Wat kun je leren tijdens deze masterclass?

Leren is niet iets dat je een ander kunt aandoen. Het is de lerende die bepaalde leeractiviteiten kan ondernemen. Je kunt daarvoor wel de gelegenheid bieden. We zullen dat in deze masterclass ook doen. De volgende leermogelijkheden bieden we aan:

  • Je reflecteert op je eigen leerproces met behulp van het model van professionele groei.
  • Je reflecteert op de huidige situatie op jouw school en kunt enkele stappen bedenken die je wilt gaan zetten.
  • Je krijgt suggesties om leraren en schoolleiders leeractiviteiten te laten ondernemen en kunt nagaan welke je al aanbiedt en wilt gaan aanbieden.
  • Je krijgt zicht op een aantal leiderschapspraktijken die bijdragen aan het leren van leraren (en voor bestuurders op het leren van schoolleiders) en kunt nagaan welke je al gebruikt en wilt gaan gebruiken.

Over de sprekers

Loes van Wessum is Associate Lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding bij Windesheim Flevoland. Daarvoor heeft ze diverse functies in het onderwijs vervuld- als lerares, onderzoeker, lerarenopleider en universitair docent, leidinggevende, lid raad van toezicht en als adviseur.
Ingrid Verheggen is zelfstandig adviseur, voormalig voorzitter CvB ASG, voormalig directeur voortgezet onderwijs APS en voormalig rector van scholengemeenschap Echnaton in Almere.

Loes en Ingrid publiceerden samen Van Wessum, L., & Verheggen, I. (2018). Leidinggeven aan een lerende school. Welke vragen heb je vandaag gesteld? Van Gompel & Svacina. Binnenkort verschijnt hun Engelstalige bewerking.  Loes publiceerde ook: Van Wessum, L. van., & Kools. Q. (2019). Professionele groei van leraren en andere onderwijsprofessionals. Grip op leren. Antwerpen: Gompel en Svacina.

Praktische informatie

Datum: Woensdag 9 oktober 2019
Tijd: 15.00 tot 18.00 uur met aansluitend diner-buffet
Locatie: Botanische Tuinen, Utrecht
Doelgroep: Schoolleiders uit het middenmanagement, eindverantwoordelijk schoolleiders en bestuurders
Kosten: 75 euro
Aanmelden: klik hier voor het aanmeldformulier

 

 

Gerelateerde berichten