MBO
PO
VO

Publicatie | Handreiking opstellen ontwikkelplan en beleidsdocument aspirant opleidingsscholen

Nieuwe en niet door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekostigde opleidingsscholen voor po, vo en mbo, kunnen subsidie aanvragen bij OCW voor bekostiging als aspirant-opleidingsschool. De ‘handreiking ontwikkelplan’ bevat informatie over het schrijven en indienen van de subsidieaanvraag, het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst en het schrijven van een ontwikkelplan. En in de ‘handreiking beleidsplan’ worden suggesties, tips en adviezen aangereikt voor het schrijven van een overkoepelend beleidsdocument waarmee u inzicht geeft in de wijze waarop de opleidingsschool haar visie in de praktijk vorm en inhoud geeft.

Om het succes van de aanvraag te verhogen kan tot 1 augustus een concept van het ontwikkelplan worden opgestuurd naar DUS-I, waarop u uiterlijk 1 september feedback ontvangt. Meer informatie over de voorschouw van DUS-I en de belangrijkste data vindt u op de website van DUS-I.

Download handreiking Ontwikkelplan

Download handreiking Beleidsdocument

Gerelateerde berichten