MBO
PO
VO

18 september | Werkbijeenkomst II ‘Ontwikkelplan toekomstige aspirant opleidingsscholen’

Op 10 mei jl. heeft het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor partnerschappen die overwegen een subsidieaanvraag in te dienen voor een aspirant-opleidingsschool. Tijdens die bijeenkomst is vanuit de deelnemers PO de wens geuit om in de route naar het indienen van het ontwikkelplan (1 oktober) toe, naast de ondersteuning die DUS-i biedt, een tweetal werksessies te organiseren om uitwerkingsvragen te kunnen bespreken. Op dinsdag 25 juni vond de eerste bijeenkomst plaats waar met name de visie van het partnerschap (1e standaard van het ontwikkelplan) centraal heeft gestaan.

Miranda Timmermans, die ook vanuit het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren de netwerk-aspirant opleidingsscholen bijeenkomsten PO begeleidt, begeleidt ook de tweede werkbijeenkomst. Het accent in de bijeenkomst van 18 september ligt op standaard 2 samenwerking en organisatiestructuur.

Ieder partnerschap dat aanwezig is op deze werkbijeenkomst, presenteert kort wat er tot nu toe is uitgewerkt op de betreffende standaard (dit kan op één of twee sheets). Hierop wordt feedback gegeven, wat handvatten oplevert voor verdere uitwerking. Daarnaast komen (specifieke) vragen vanuit de partnerschappen aan de orde al dan niet vanuit de terugkoppeling op het concept ontwikkelplan vanuit DUS-i.

Graag nodigen we mogelijke toekomstige aspirant-opleidingsscholen PO, VO en MBO uit voor deze bijeenkomst. Het heeft meerwaarde om in ieder geval als duo (van lerarenopleiding en bestuur-besturen/school-scholen) aanwezig te zijn. Dit duo (of breder) is ook nauw betrokken bij de uitwerking van het ontwikkelplan.

Praktische informatie

Datum: Woensdag 18 september 2019
Tijd: 09.45 uur tot 12.30 uur; inloop vanaf 9.30 uur
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht. Routebeschrijving
Doelgroep: toekomstige aspirant-opleidingsscholen PO, VO en MBO
Kosten: Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De bijeenkomst wordt u aangeboden door het Platform Samen Opleiden en professionaliseren.
Aanmelden: klik hier voor het aanmeldformulier

We kijken uit naar jullie komst. Mochten er nog vragen zijn voorafgaande aan de bijeenkomst, dan horen we dat graag.

Met vriendelijke groet,
Gea Spaans, Linda Medendorp en Nienke Wirtz
Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Gerelateerde berichten