MBO
PO
VO

AVG en partnerschappen Samen Opleiden

Bij stages van studenten van (universitaire) pabo’s/lerarenopleidingen worden persoonsgegevens van studenten uitgewisseld en geregistreerd. Studenten krijgen toegang tot persoonsgegevens van leerlingen, er worden mogelijk beeld- en geluidsopnamen gemaakt en studenten krijgen op hun stagescholen te maken met regels rondom het gebruik van sociale media. Dit alles vraagt om goede afspraken tussen de opleidingsinstituten, stagescholen en studenten. In dit document wordt een aantal veel gestelde vragen rond stages en wat je in het kader van de privacy op dat terrein moet regelen besproken.

In verband met de leesbaarheid worden de termen stageschool, werkplekbegeleider, schoolopleider en instituutsopleider gebruikt. Daar waar, bijvoorbeeld, de term werkplekbegeleider wordt gebruikt kan ook ‘coach’ of ‘vakcoach’ worden gelezen. Onder stageplaats worden hier alle leerwerktrajecten verstaan die de student in opleiding op de school volgt, dus ook de opleidingsplaatsen binnen een opleidingsschool.

Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met en met dank aan de MBO Raad, de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht.

Download document

Gerelateerde berichten