VO

1 juli | Startbijeenkomst Leernetwerk onderzoek VO

Op maandag 1 juli wordt het startsein gegeven voor het leernetwerk onderzoek Voortgezet Onderwijs. Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren VO nodigt alle geïnteresseerde partnerschappen uit voor een startbijeenkomst. Deze dag inventariseren we met u wat de grootste vraagstukken zijn op het gebied van onderzoek binnen een partnerschap. Tevens biedt de bijeenkomst ruimte om vooruit te kijken naar het programma van het leernetwerk.

Veel partnerschappen Samen Opleiden hebben grote ambities op het gebied van onderzoek. Tegelijkertijd zijn er nog veel uitdagingen. Er wordt gezocht naar betere aansluiting van onderzoek op de onderwijspraktijk. Op scholen is steeds meer behoefte aan handvatten om de onderzoekende houding en het onderzoekend handelen te laten landen in de schoolorganisatie. Verder wordt de financierbaarheid van onderzoek in de school ter discussie gesteld, vooral sinds de ‘academische kop’ van het Samen Opleiden er af is.

In 2016 is, tijdens de aanvraagronde voor subsidie voor de pilot Werkplaatsen onderwijsonderzoek van het NRO, gebleken hoeveel partnerschappen van scholen en lerarenopleidingen bezig zijn met onderzoek. Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren VO wil die beweging graag ondersteunen door kennisdeling en -ontwikkeling te organiseren. Graag nodigen wij u daarom uit om deel te nemen aan het leernetwerk onderzoek. Daartoe organiseert het Platform op maandag 1 juli een startbijeenkomst.

Doel en opzet leernetwerk

Het doel van het leernetwerk is het samenbrengen van partnerschappen met ambities op het gebied van onderzoek, en het bevorderen van samenwerken aan en uitwisselen van gedeelde vraagstukken en knelpunten. Het leernetwerk biedt daartoe informatieve, interactieve en inspirerende bijeenkomsten die worden begeleid door een procesbegeleider. In het najaar van 2019 vinden twee bijeenkomsten plaats.

Tijdens elk van de bijeenkomsten staan één of meerdere thema’s centraal. In het najaar van 2019 zijn dat de volgende thema’s:
– Begripsverheldering van onderzoek: we starten met het gezamenlijk verhelderen van begrippen en vragen omtrent onderzoek binnen een partnerschap Samen Opleiden, om ervoor te zorgen dat er in het netwerk over hetzelfde wordt gesproken.
– De afstemming tussen school en kennisinstituut: we wisselen uit over de rol van verschillende partijen in de verschillende vormen van onderzoek, en de gelijkwaardigheid daarin.
– Onderzoeksinfrastructuur en hoe doe je dat binnen partnerschap Samen Opleiden: de financierbaarheid en organiseerbaarheid van onderzoek, en de rol van schoolleiders daarin.

De bijeenkomsten in het najaar van 2019 geven partnerschappen de ruimte om met elkaar vraagstukken te bespreken en oplossingsrichtingen te verkennen. Afhankelijk van de behoefte van de deelnemende partnerschappen vinden er in het voorjaar van 2020 nog eens twee bijeenkomsten plaats. In deze ‘tweede’ helft van het leernetwerk worden experts onderwijsonderzoek uitgenodigd om met ons vraagstukken uit te diepen en uit te werken.

Deelname

Het leernetwerk is voor partnerschappen voortgezet onderwijs. Voor de startbijeenkomst nodigen we (onderzoeks)coördinatoren en geïnteresseerden van partnerschappen VO uit zich aan te melden én, zo mogelijk, een collega van de lerarenopleiding mee te nemen.

Voor verdere deelname aan het leernetwerk  is het aan te raden om dat met minimaal twee personen te doen: de (onderzoeks)coördinator als vaste vertegenwoordiger van het partnerschap en daarnaast een collega uit het partnerschap belegd met onderzoek. Afhankelijk van het thema van de bijeenkomst sluiten naast de coördinator een of twee collega’s uit het partnerschap aan. Deze dag inventariseren we met deelnemers wat de grootste vraagstukken zijn op het gebied van onderzoek binnen een partnerschap.

Praktische informatie

Wat: Startbijeenkomst leernetwerk onderzoek
Datum:
maandag 1 juli 2019
Tijd: 16.00 tot 17.45. Aansluitend is er een buffet.
Locatie: VO-raad, Aidadreef 4 te Utrecht.
Aanmeldformulier: Klik hier voor het aanmeldformulier

Gerelateerde berichten