MBO
PO
VO

25 juni | Werkbijeenkomst ‘Ontwikkelplan toekomstige aspirant opleidingsscholen’

Op 10 mei jl. heeft het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor partnerschappen die overwegen een subsidieaanvraag in te dienen voor een aspirant-opleidingsschool. Tijdens die bijeenkomst is vanuit de deelnemers de wens geuit om in de route naar het indienen van het ontwikkelplan (1 oktober) toe, naast de ondersteuning die DUS-i biedt, een tweetal werksessies te organiseren om uitwerkingsvragen te kunnen bespreken. Op dinsdag 25 juni vindt de eerste werkbijeenkomst (voor po, vo en mbo) plaats. Na de zomer – na de terugkoppeling van DUS-i op het concept-plan – organiseren we een tweede bijeenkomst (datum volgt).

Miranda Timmermans, die ook vanuit het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren de netwerk-aspirant opleidingsscholen bijeenkomsten begeleidt, zal deze werkbijeenkomsten begeleiden. Het accent in de bijeenkomst van 25 juni ligt op de visie die het partnerschap heeft op samen opleiden (en inductie). De visie van het partnerschap is de basis voor het dossier en dus cruciaal om goed te verwoorden en te vertalen naar de andere standaarden in het ontwikkelplan toe.

Ieder partnerschap dat aanwezig is op deze werkbijeenkomst, presenteert kort wat er tot nu toe is uitgewerkt (dit kan op één of twee sheets). Hierop wordt feedback gegeven, wat handvatten oplevert voor verdere uitwerking. Daarnaast komen (specifieke) vragen aan de orde waar jullie nog graag antwoord op willen krijgen in deze werkbijeenkomst.

Graag nodigen we mogelijke toekomstige aspirant-opleidingsscholen PO, VO en MBO uit voor deze bijeenkomst. Het heeft meerwaarde om in ieder geval als duo (van lerarenopleiding en bestuur-besturen/school-scholen) aanwezig te zijn. Dit duo (of breder) is ook nauw betrokken bij de uitwerking van het ontwikkelplan.

Praktische informatie

Datum: 25 juni 2019
Tijd: 13.30 uur tot 16.00 uur; inloop vanaf 13.00 uur
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht. Routebeschrijving
Doelgroep: toekomstige aspirant-opleidingsscholen PO, VO en MBO
Kosten: Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De bijeenkomst wordt u aangeboden door het Platform Samen Opleiden en professionaliseren.
Aanmelden: klik hier voor het aanmeldformulier

We kijken uit naar jullie komst. Mochten er nog vragen zijn voorafgaande aan de bijeenkomst, dan horen we dat graag.

Met vriendelijke groet,
Gea Spaans, Linda Medendorp en Nienke Wirtz
Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Gerelateerde berichten