MBO

18 juni | Themabijeenkomst ‘Revisie raamwerk PDG en kwaliteitskader’

Graag nodigen we  u uit  voor een landelijke bijeenkomst PDG op 18 juni aanstaande waarin zowel PDG-aanbieders als vertegenwoordigers vanuit het mbo elkaar ontmoeten om ervaringen uit te wisselen, inzichten te verwerven en om het PDG verder te ontwikkelen.

Het Raamwerk PDG is inmiddels circa vijf jaar oud. Door recente ontwikkelingen rondom docentschap, zoals nieuwe  bekwaamheidseisen, generieke kennisbasis, meer hybride vormen van docentschap en diversiteit in instroom, is het goed om  het Landelijk Raamwerk PDG inclusief het Kwaliteitskader zij-instroom te evalueren en daar waar nodig te actualiseren. Tijdens de bijeenkomst gaan we in gesprek over welke aanpassingen wenselijk en/of nodig zijn. De opbrengst nemen we mee in een ontwikkeltraject.

Ter voorbereiding volgt nog een enquête zodat we tijdens de bijeenkomst gericht kunnen werken aan een optimalisatie van het Raamwerk PDG en Kwaliteitskader zij-instroom.

Praktische informatie

Datum: 18 juni 2019
Inloop: 13.00 uur (voor een broodje/drankje wordt gezorgd)
Tijdstip: 13.30 – 16.30 uur
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht. Routebeschrijving
Doelgroep: betrokkenen bij PDG-trajecten: opleiders, HR-medewerkers, schoolopleiders, instituutsopleiders en/of opleidingscoördinatoren
Aanmelden: Klik hier voor het aanmeldformulier

Contact

Deze themabijeenkomst wordt verzorgd door het landelijk overleg PDG (ADEF) en het Platform Samen Opleiden en professionaliseren van de MBO Raad. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Nicky Jansen, n.jansen@fontys.nl, 06-34912734
Christel Kuijpers, c.kuijpers@fontys.nl, 06-53692002
Linda Medendorp, l.medendorp@mboraad.nl, 06 – 10015885

Gerelateerde berichten