PO
VO

BLOG Collaborative Leadership

Mariëlle Theunissen is sinds 2016 lector Samen Opleiden bij Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam en houdt een blog bij over samen opleiden.

Collaborative Leadership

Soms word ik dol van mijn eigen workload, en denk ik: houdt het nou nooit een keer op? Er komt elke keer iets bij en zakt de moed me soms in de schoenen.

Toch zijn er altijd van die momenten dat ik uit mijn werkbubbel kan stappen en reflecteren. Zo werd ik enthousiast van de uitnodiging van collega Claire voor een lezing van Peter DeWitt. Zij had zijn werk gelezen, ze kwamen in contact, ze nodigde hem uit, en hij accepteerde. Kijk: dat vind ik nou mooi en getuigen van lef. En het was blijk van zijn boodschap: heb je een goed idee? Vat dan de moed op en ga het doen!

Ik heb met aandacht anderhalf uur naar zijn betoog kunnen luisteren: hij gebruikte nauwelijks ‘euh’, lardeerde zijn verhaal met persoonlijke voorbeelden en gaf ons tussendoor korte gespreksopdrachtjes om onze eigen gedachten te ordenen.

Hij legde het Program Logic Model uit, bedoeld om ideeën te implementeren. Het bestaat uit 5 stappen, en hij pleitte om achteraan te beginnen met denken: welke impact wil je hebben? Van daaruit denk je terug naar de gewenste opbrengsten (outcomes) voor leraren en leerlingen, denk je na over hoe je gaat starten (outputs), wat je gaat doen (activities) en pas op het laatst breng je de randvoorwaarden in kaart (inputs). Hij daagde ons uit na te denken over de impact die wij op onze studenten willen hebben, bijvoorbeeld studiesucces,  en van daaruit terug te denken hoe je dat kunt realiseren.

image

Daarna volgde een betoog over Collaborative Leadership, geschikt om te werken met dit Model. Het heeft kenmerken als: vertrouwen wekken, mensen uitdagen om zelf na te denken en daarbij de gesprekspartner als gelijkwaardig beschouwen, ook als er een verschil in status is, en geloofwaardigheid opbouwen (bv door afspraken na te komen). Collaborative Leaders geloven in zichzelf (self efficacy) en in de kracht van hun team (collective efficacy). Zij geven positieve feedback en hebben aandacht voor elkaar. Ze vieren successen.

Tijdens de lezing heb ik vaak gedacht aan concrete voorbeelden uit mijn eigen werk, en ik vond zowel positieve als negatieve. Sommige activiteiten die we in het team doen, zoals de wekelijkse bordsessies (die ik soms een beetje geneuzel vind, ik geef het toe…) kan ik nu beter waarderen, want daar is werkelijk aandacht voor elkaar en ruimte om successen te benoemen en nieuwe doelen te stellen. En dat is toch maar weer winst op een gewone doordeweekse donderdagochtend.

Overzicht andere blogposts

Over Mariëlle Theunissen

Mariëlle Theunissen is onderwijskundige en voltooide haar doctoraal opleiding Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 1995 promoveerde zij op een proefschrift naar samenwerking tussen onderwijsorganisaties. Tijdens en na haar promotie werkte Mariëlle als lerarenopleider aan de lerarenopleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen en Hogeschool Rotterdam. Tevens is zij docent muziek en CKV aan het Alfrink College in Zoetermeer en is zij betrokken bij de ontwikkeling van de Opleidingsschool Haaglanden.

Gerelateerde berichten