MBO
PO
VO

Congrestip! Samen werken aan integrale kwaliteitsontwikkeling

Marlon van de Put is kerndocent Master Leadership in Education aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Op het congres ‘Van ambities naar échte impact’ op 5 juni a.s. leidt hij een rond-de-tafelgesprek over het onderwerp ‘Samen werken aan integrale kwaliteitsontwikkeling’.

Wat houdt dat onderwerp in?
“Naast mijn baan bij Fontys ben ik ook projectleider van het project ‘Integrale kwaliteitsontwikkeling’ van het Partnerschap Opleiden in de School, actief in vijf regio’s in Noord-Brabant en het noorden van Limburg. Het partnerschap houdt zich al bijna 20 jaar bezig met kwaliteitsontwikkeling in het onderwijs en daar is een aanpak uit voortgekomen die regionale verschillen overstijgt en inderdaad écht impact heeft op de kwaliteit van samen opleiden, professionaliseren en onderzoek doen. Aan de hand van een visual wil ik dat tijdens mijn presentatie duidelijk maken. Dat model laat zien waar de overlap zit tussen reflectieve, sociaal-dynamische en technisch-instrumentele kerngebieden. Die overlap laat zich samenvatten in tien leidende principes waarmee het veld praktisch aan de slag kan.”

Waarom mag je deze presentatie niet missen?
“Omdat de deelnemers kunnen ontdekken wat voor hen de leidende principes zijn die zij kunnen gebruiken als hefboom om de dialoog met hun samenwerkingspartners te voeren. Omdat ze – hoop ik – op een heel andere manier leren kijken naar kwaliteitsontwikkeling! Ze maken kennis met het werken vanuit een gezamenlijke visie en betekenisvolle principes in plaats van bijvoorbeeld accreditatiekaders of standaarden. Ik zal de deelnemers tijdens mijn rond-de-tafelgesprek uitnodigen om na te gaan welke van die tien principes voor hun situatie leidend zouden kunnen zijn. En om daar vervolgens echt iets mee te gaan doen.”

Kun je misschien al een sneak preview van een van die principes geven?
“Zeker: praktijkrelevantie. Alles wat we doen aan kwaliteitsontwikkeling – neem alleen al dit congres – heeft immers maar één doel: zorgen voor betere leerkrachten. Hopelijk kunnen de mensen die in dit tafelgesprek aan de hand van ons model met elkaar de dialoog aangaan, straks in hun specifieke situatie de vertaalslag maken naar een succesvolle aanpak, vol ambities voor een nog succesvollere doorontwikkeling.”

Gerelateerde berichten