MBO
PO
VO

Subsidie | Vijftien nieuwe aspiranten

Goed nieuws uit het bestuurlijk overleg van de sectorraden en het Ministerie van OCW! In de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen is ruimte voor vijftien nieuwe aspirant-opleidingsscholen. Er mogen per sector (PO, VO en MBO) vijf nieuwe aspiranten starten. Het ontwikkelplan van ieder belangstellend partnerschap moet in het najaar van 2019 worden ingediend.

Op vrijdagmiddag 10 mei van 13:30 tot 16:00 staat de voorlichtingsbijeenkomst, georganiseerd door het Platform, DUS-I en de beoordelingscommissie aspirant-opleidingsscholen gepland. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht. U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst.

Gerelateerde berichten