MBO

Regio van de maand MBO | Nijmegen

“Wij zijn de eerste opleidingsschool voor het mbo in de regio”

Partnerschappen geven het Samen Opleiden allemaal op hun eigen manier vorm en inhoud. In deze rubriek portretteren we steeds kort een partnerschap. Deze keer de aspirant Opleidingsschool Nijmegen mbo (ONmbo), waarin ROC Nijmegen samenwerkt met Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN Sport & Bewegen (HAN-ALO) en HAN Instituut voor Leraar en School (HAN-ILS). Coördinator van de ONmbo Stefanie de Pruyssenaere de la Woestijne beantwoordt twee vragen.

Wat is kenmerkend voor het Samen Opleiden in jullie regio?

“Allereerst natuurlijk het feit dat dit in deze regio de eerste opleidingsschool voor het mbo is. Nu hebben we nog de aspirantstatus, maar we hopen volgende week geaccrediteerd te worden.
Inhoudelijk is voor onze opleidingsschool typerend dat de beroepsgerichte activerende didactiek centraal staat. Omdat het in onze opleidingsschool om beroepsonderwijs gaat, is met name de toevoeging beroepsgerichte relevant: alle lessen en werkvormen worden afgestemd op het beroep waarvoor de mbo-student wordt opgeleid.”

Wat zijn de komende periode jullie belangrijkste uitdagingen?

“We gaan ons de komende tijd focussen op de rol van de schoolopleider. Was de schoolopleider de afgelopen jaren vooral bezig met begeleiden en opleiden van studenten, in de toekomst zullen ze zich met name richten op de werkplekbegeleiders. Inzet is dat de schoolopleider ervoor zorgt dat werkplekbegeleiders zijn toegerust om aankomende leraren goed te kunnen opleiden en begeleiden.
Daarnaast zetten we erop in dat studenten van de HAN beter bekend raken met het mbo en dit gelijkwaardig meenemen in hun keuze voor een toekomstige werkgever. Studenten die havo of vwo hebben gedaan, kiezen vaak makkelijker voor het voortgezet onderwijs; onbekend maakt onbemind. Nu volgt een groep eerstejaars HAN-studenten bij ons op het ROC een door ROC en HAN ontwikkeld programma zodat ze in het begin van hun opleiding al kennis maken met het mbo en met het docentschap in het beroepsonderwijs. We zien dat de populariteit van het mbo onder studenten toeneemt en dat steeds meer aankomende docenten voor het werkveld mbo kiezen. Daar zijn we heel blij mee, maar het kan nog beter.”

Gerelateerde berichten