MBO
PO
VO

Praktijk | De ervaring van aspiranten

In 2015, 2016 en 2017 zijn aspirant-opleidingsscholen PO, VO en MBO gestart. Allen werken ze toe naar accreditatie door de NVAO. Een spannend traject, waar voor de eerste lichting aspirant-opleidingsscholen het einde van de aspirantstatus bijna in zicht is. Aspirant opleidingsscholen VO blikken tijdens een bijeenkomst van hun leernetwerk terug op de beoordelingsgesprekken met de NVAO en het proces er naartoe.

Foto: De deelnemers aan de leernetwerken aspirant-opleidingsscholen 2015 en 2016, met begeleider Bob Koster

Aspirant-opleidingsscholen VO blikken tijdens een bijeenkomst van hun leernetwerk terug op het proces van het samenstellen van het informatiedossier, de proefvisitaties en de gesprekken met de NVAO. Ze merken op dat de proefvisitaties erg waardevol waren. Niet alleen ter voorbereiding op de gesprekken met de NVAO, maar ze leverden ook versterkte betrokkenheid op van verschillende actoren in de opleidingsschool.

Veel aspiranten staan de door de NVAO gestelde vragen tijdens de beoordelingsgesprekken nog goed bij. Er kwamen vragen aan bod over de manier waarop de opleidingsschool invulling geeft aan het samen opleiden “Hoe geef je het samen opleiden van studenten nu precies vorm?” en “Hoe is jullie opleidingsprogramma tot stand gekomen?”. Naast de versterkte betrokkenheid door de proefvisitaties zorgde de aanloop naar de gesprekken ook voor een sterke band. Met een groot aantal mensen vanuit de opleidingsschool reisde men af naar Den Haag, waar de gesprekken met de NVAO plaatsvonden. Voor sommige aspirant-opleidingsscholen VO voelde het haast als een teamuitje.

Tijdens de bijeenkomst van het leernetwerk bespraken de deelnemers ook hoe belangrijk het is om de overgang te kunnen maken van ‘samen opleiden als project’ naar ‘inbedding in de organisatie.’ Vraagstukken die aan de orde kwamen gingen over ‘Wordt ‘samen opleiden’ als taak of als rol geformuleerd?’ en ‘Hoe zorgt de opleidingsschool ervoor dat het eigenaarschap van samen opleiden dieper in de organisatie komt?’. Ook bespraken de deelnemers wat de consequenties van de groei van de opleidingsschool zijn. Prikkelende vragen die scherp stellen hoe keuzes voor de organisatie en invulling van het samen opleiden worden gemaakt.

Gerelateerde berichten