MBO
PO
VO

De Onderzoeksbende lanceert plan van aanpak

Op 1 april lanceerden de vijf sectorraden een gezamenlijk plan van aanpak om samen de kennisinfrastructuur voor het onderwijs te versterken. Minister Ingrid van Engelshoven nam het plan in ontvangst en sprak lovende woorden over de ambities geformuleerd door ‘De Onderzoeksbende’.

Sprekers vanuit het onderwijs- en onderzoeksveld kwamen aan het woord. Er werd een pleidooi gehouden voor verbindingsonderzoek om de uitkomsten van onderzoek beter te laten aansluiten op de praktijk van het onderwijs. Dat onderzoek en de onderwijspraktijk elkaar nu soms mislopen, werd mooi verwoord met de metafoor van cadeaus en een verlanglijst. Daar waar de onderzoeker zijn of haar cadeaus in de vorm van kennis graag aan het onderwijs wil geven, heeft het onderwijs andere cadeaus op de verlanglijst staan. Ofwel, de ontwikkeling van kennis uit onderzoek moet beter worden afgestemd op de behoeften van de onderwijspraktijk.

Met het versterken van de kennisinfrastructuur voor het onderwijs, een ambitie geformuleerd door ‘De Onderzoeksbende’, wordt erop ingezet dat samen onderzoek en samen ontwikkelen tot de primaire taak van leraren behoort. De rol van schoolleiders en bestuurders is daarbij van groot belang.

Er werd afgesloten met de gezamenlijke ambitie om voort te bouwen op bestaande initiatieven op de verbinding tussen onderzoek en de onderwijspraktijk, en deze initiatieven te verduurzamen. In de ontwikkelagenda van ‘De Onderzoeksbende’ worden nadrukkelijk de rol van partnerschappen samen opleiden & professionaliseren en de werkplaatsen onderwijsonderzoek genoemd om hieraan een bijdrage te leveren. Meer informatie vindt u op www.onderzoeksbende.nl

Gerelateerde berichten