MBO
PO
VO

Congres | Programma bijna rond!

Het programma van ons congres ‘Van ambities naar échte impact!’ op woensdag 5 juni is bijna rond: u kunt workshops en rond-de-tafelgesprekken over uiteenlopende vraagstukken van samen opleiden, begeleiden en professionaliseren verwachten. Meer lezen & aanmelden

Lezing Joseph Kessels: ‘Is de school een aantrekkelijke leeromgeving voor leraren?’

Joseph Kessels, hoogleraar-emeritus Human Resource Development, trapt het congres af met een lezing over de vraag: is de school een aantrekkelijke leeromgeving voor leraren? Hij verkent wat de kenmerken zijn van een lerende school en hoe we van onze werkomgeving ook een aantrekkelijke leeromgeving kunnen maken.

We koesteren hoge verwachtingen ten aanzien van leraren. Graag zien we een leraar die werkt vanuit een liefde voor het vak. We vinden het belangrijk om leerlingen c.q. studenten op te leiden tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers die zich actief inzetten voor tolerantie en verdraagzaamheid. En in het mbo hechten we ook aan de doorstroom naar het hbo. Hoe krijgen we zulke leraren? Hoe ziet hun opleiding eruit en wat kunnen we doen om nieuwe instromers geruime tijd voor de school te behouden? Dat is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. In de eerste drie jaar van hun aanstelling verlaat een groot aantal collega’s het onderwijs. Aanknopingspunten liggen in het samen opleiden, met een sterke wisselwerking tussen lerarenopleidingen en scholen. Het is van belang om extra ondersteuning en begeleiding te bieden aan docenten in opleiding en aan de starters.

Gerelateerde berichten