MBO

9 mei 2019 | Netwerkbijeenkomst (aspirant-)opleidingsscholen mbo

NB De bijeenkomst is van 9 april naar 9 mei verplaatst

Op donderdagmiddag 9 mei organiseert Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een netwerkbijeenkomst voor (aspirant-)opleidingsscholen. Schoolopleiders, instituutsopleiders, projectleiders en hr-adviseurs zijn van harte welkom. Het onderwerp van de bijeenkomst is: doorontwikkeling van de rol van schoolopleider en instituutsopleider door leren op en in het werk.

Daarnaast wordt tijdens de bijeenkomst teruggekeken op de hoorzitting over erkenning van de opleidingsschool, die een deel van de opleidingsscholen eind maart heeft ondergaan:

  • Wat geeft u andere (aspirant-) opleidingsscholen mee?
  • Welke positieve punten en leerpunten kwamen naar voren?

Doel bijeenkomst

Schoolopleiders en instituutsopleiders spelen een belangrijke rol in het organiseren van opleiden in de school, het uitdragen van de visie en in het ontwikkelen van de kwaliteit van het opleiden. Doel van de bijeenkomst is tweeledig:

  1. Invulling van deze rollen nader verkennen: hoe vullen samenwerkingsverbanden deze rollen in, wat verwachten jullie van deze rollen qua opleiden, organiseren en bewaken van de kwaliteit en wat vraagt dit aan competenties en ontwikkeling.
  2. Verkennen hoe deze doorontwikkeling vorm kan krijgen door leren op de werkplek. Werkplekleren is niet alleen belangrijk voor studenten, maar ook voor begeleiders van studenten. De werkplek biedt veel kansen om te leren en te ontwikkelen.

Aanpak bijeenkomst

Bob Koster, lector Meesterschap/Werkplekleren bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg zal als gastspreker aan de hand van vragen en onderwerpen vanuit de praktijk van de opleidingsscholen met de deelnemers in gesprek gaan.

Praktische informatie

Datum: Donderdag 9 mei 2019
Tijd: 13.00 uur (met lunch) tot 16.00 uur
Locatie: Utrecht, Bar Beton CS (gelegen op de verdieping aan de Jaarbeurszijde van het station. Buiten de OV poortjes, dus een OV-Chipkaart is niet nodig)
Kosten: Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De bijeenkomst wordt u aangeboden door het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren mbo.
Aanmelden: U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan Clara Moens via c.moens@mboraad.nl

We kijken uit naar jullie komst 9 mei en hopen samen met jullie er weer een leerzame netwerkbijeenkomst van te maken!

Met vriendelijke groet,
Linda Medendorp, Rozemarijn van Toly en Marloes van Bussel

Namens het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren mbo

Gerelateerde berichten