MBO
PO
VO

10 mei 2019 | Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe aspirant-opleidingsscholen

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar. U kunt zich inschrijven voor de wachtlijst door een mail te sturen naar platformsamenopleiden@vo-raad.nl. Mocht er een plek vrij komen, dan ontvangt u bericht.  

Goed nieuws uit het bestuurlijk overleg van de sectorraden en het Ministerie van OCW! In de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen is ruimte voor vijftien nieuwe aspirant-opleidingsscholen. Er mogen per sector (PO, VO en MBO) vijf nieuwe aspiranten starten. Het ontwikkelplan van ieder belangstellend partnerschap moet in het najaar van 2019 worden ingediend. Op vrijdagmiddag 10 mei vindt een voorlichtingsbijeenkomst plaats, georganiseerd door het Platform, DUS-I en de beoordelingscommissie aspirant-opleidingsscholen.

Doel

Deze bijeenkomst is met name gericht op de procedure rondom de aanvraag aspirant partnerschap vanuit de ‘Regeling Tegemoetkoming kosten Opleidingsscholen’. Daarnaast is er een toelichting op de inhoudelijke ‘criteria’ voor aspirant-opleidingsscholen, van belang voor een succesvolle aanvraag.

Programma

13.00 uur Inloop met koffie & thee
13.30 uur Welkom en toelichting programma
Door: Platform Samen Opleiden & Professionaliseren PO/VO/MBO
13.45 uur Toelichting aanvraagprocedure
Regeling Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen –
Uitbreiding met 15 aspirant-opleidingsscholen
– Aanvraagprocedure
– Beoordelingsprocedure
– Planning
– Ondersteuning
Door: Ronald Reus – DUS-i
14.15  uur Uitwerking van het ontwikkelplan
Toelichting over inhoudelijke aandachtspunten bij de aanvraag, op basis van:
– de criteria in het ontwikkelplan
– bevindingen van de beoordelingscommissie DUS-i op basis van de ingediende ontwikkelplannen de afgelopen vier jaar
– kennis over samen opleiden & professionaliseren die voor alle deelnemers interessant is bij de verdere uitwerking van de aanvraag.
Door: Miranda Timmermans (voorzitter van de beoordelingscommissie DUS-i en lector Leerkracht bij Avans )
14.45 uur Pauze
15.00 uur Uitwisseling per sector
– Vragen: welke vragen zijn er die nog om beantwoording/uitwisseling vragen?
– Ervaringen: welke ervaringen zijn er vanuit de huidige aspirant-opleidingsscholen (tranches 2015/2016/2017) sectorspecifiek?
– Ondersteuning: op korte termijn dient het ontwikkelplan geschreven te worden – wat is wenselijk qua ondersteuning – naast DUS-i – vanuit het Platform? Bijvoorbeeld peer feedback, netwerkbijeenkomst, informatievoorziening, handreiking.
16.00 uur Einde

Praktische informatie

Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht. Routebeschrijving
Doelgroep: Belangstellende (partnerschappen van) schoolbesturen en lerarenopleidingen die overwegen een subsidievraag in te dienen om een van de vijftien nieuwe aspirant-opleidingsscholen te worden.
Aanmelden: Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar. U kunt zich inschrijven voor de wachtlijst door een mail te sturen naar platformsamenopleiden@vo-raad.nl. Als er een plek beschikbaar komt, ontvangt u bericht.

Gerelateerde berichten