Mariëlle Theunissen is sinds 2016 lector Samen Opleiden bij Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam en houdt een blog bij over samen opleiden.

Gluren bij de buren

Op twee manieren heb ik de afgelopen tijd mogen ‘gluren bij de buren’. Ik heb dat erg leerzaam gevonden.

De eerste manier is door zitting te nemen in het panel van de NVAO, dat aspirant opleidingsscholen onder de loep neemt aan de hand van vier beoordelingsstandaarden, om te bepalen of de aspirant status omgezet kan worden in een reguliere. Ik heb dossiers bestudeerd van vijf opleidingsscholen voor voortgezet onderwijs, en gesprekken gevoerd met mensen uit de stuurgroepen, van de opleidingsinstituten, van de scholen, werkplekbegeleiders, schoolopleiders, onderzoekers en studenten. Uiteraard heb ik een geheimhoudingsverklaring ondertekend en kan ik inhoudelijk niets over de dossiers, gesprekken of beoordelingen noteren. Maar wat was dit waanzinnig interessant! Op welke visie baseren de opleidingsscholen zich, hoe vertaalt zich dat in een didactisch concept, en hoe sturend is dat voor een opleidingsprogramma, voor de toetsing, voor kwaliteitszorg? Sommige opleidingsscholen komen met een strak verhaal op deze punten, waardoor de hele opleidingsschool als het ware doordesemd is van de visie: wat is leren? Wat is een goede docent? Hoe wordt die opgeleid? En hoe verhoudt zich dat tot het onderwijs dat voor leerlingen wordt verzorgd? Sommige opleidingsscholen komen met overzichten van evaluatieve gegevens, op basis waarvan ze hun programma verder hebben ontwikkeld. Andere opleidingsscholen leggen de nadruk op onderzoek, of professionalisering. Grootste gemene deler is de aandacht voor de verbinding tussen theorie en praktijk, en de manier waarop opleidingsscholen studenten daarbij ondersteunen. En daar is het bij Samen opleiden uiteindelijk allemaal mee begonnen.

image

De tweede manier is door open dagen te bezoeken van hogescholen. Dochter nummer één zit in 4-Havo, wat betekent dat we dit jaar een oriënterende ronde langs een reeks hogescholen doen. Haar belangstelling ligt voornamelijk bij opleidingen in de sector business. En we zien grote verschillen! Bijvoorbeeld in enthousiasme, houding en uitstraling door de studenten. Of in de manier waarop we worden ontvangen in het gebouw. En nog belangrijker: in de manier waarop er wordt onderwezen en getoetst: sommige alleen door projecten en portfolio-toetsing, andere op meer ‘schoolse’ wijzen. We worden beiden blij van opleidingen die uitstralen hun studenten echt te laten nadenken en ontwikkelen. Die hen uitdagen (ook) naar het buitenland te gaan. Die hen stimuleren om in diverse groepssamenstellingen intensief samen te werken aan real life projecten. Nu nog even checken op de site van Studiekeuze 123 hoe de studenten over hun opleiding oordelen en bij de NVAO of ze hun accreditatie hebben behaald.

Overzicht andere blogposts

Over Mariëlle Theunissen

Mariëlle Theunissen is onderwijskundige en voltooide haar doctoraal opleiding Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 1995 promoveerde zij op een proefschrift naar samenwerking tussen onderwijsorganisaties. Tijdens en na haar promotie werkte Mariëlle als lerarenopleider aan de lerarenopleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen en Hogeschool Rotterdam. Tevens is zij docent muziek en CKV aan het Alfrink College in Zoetermeer en is zij betrokken bij de ontwikkeling van de Opleidingsschool Haaglanden.