PO

Regio van de maand PO | Opleidingsschool Samen Opleiden Leiden

De opleidingsschool ontwikkelen door te experimenteren

Partnerschappen geven het Samen Opleiden allemaal op hun eigen manier vorm en inhoud. In deze rubriek portretteren we steeds kort een partnerschap. Deze keer de PO Opleidingsschool Samen Opleiden Leiden, die nog nog nét de aspirant-status heeft. De beoordeling is gaande. Twee vragen aan projectleider Sanne van der Linden.

Wat is kenmerkend voor het Samen Opleiden in jullie regio?

“Dat wij ons ontwikkelen door te experimenteren. Een ontwerpteam van schoolopleiders en lerarenopleiders ontwikkelt experimenten die op de scholen worden uitgevoerd. Een succesvol voorbeeld van zo’n experiment is de mentorenwerkplaats. Die is opgezet omdat we in de training van mentoren, net zoals we dat bij studenten doen, willen uitgaan van hun eigen leervragen. Daartoe heeft één schoolbestuur als experiment een mentorenwerkplaats opgezet: alle mentoren van de scholen van dit bestuur komen twee keer per jaar bijeen om zich, op basis van hun eigen leervragen, te professionaliseren als mentor. Daar organiseren we passende expertise bij. Dit experiment was zo’n groot succes, dat nu alle schoolbesturen een mentorenwerkplaats gaan inrichten.
Een ander voorbeeld van een experiment is het Learning Lab, waar leerkrachten en studenten binnen de school samen onderzoek doen met begeleiding van een onderzoeksdocent van de opleiding. Dat experiment is nog gaande, maar we zien dat het heel krachtig is dat studenten en leerkrachten samen onderzoek doen. Dat is echt het unieke van onze opleidingsschool: dat er ruimte is om te experimenteren.”

Wat zijn de komende periode de belangrijkste uitdagingen?

“Dat we in de opleiding van studenten de rijkdom van de gehele leeromgeving van de school optimaal gaan benutten. Het werkplekleren van studenten speelt zich nu vooral af in de groep, maar we willen dat het plaatsvindt in de hele school. Om hun leervragen te beantwoorden, gaan studenten dus ook naar andere plekken en mensen in de school. Dit vraagt iets van de student – die moet verwoorden wat hij wil leren – maar ook van de mentor, want die moet de leervragen van de student verbinden met de leeromgeving. De mentor kent deze leeromgeving immers goed en weet precies waar de rijkdom zit.”

Meer informatie
Sanne van der Linden
Projectleider Samen Opleiden
linden.vd.s@hsleiden.nl

Bekijk eerdere edities van Regio van de maand.

Gerelateerde berichten