PO
VO

BLOG Student Voice

Mariëlle Theunissen is sinds 2016 lector Samen Opleiden bij Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam en houdt een blog bij over samen opleiden.

Student Voice

Deze weken staat het advies van de Onderwijsraad ‘Ruim baan voor Leraren’ volop in de belangstelling. Een advies dat de intentie heeft om bij te dragen aan het langer behouden van leraren voor het beroep, door de fuikwerking van het leraarsberoep tegen te gaan en doorgroeimogelijkheden te verbreden. Zo wil de raad de schotten tussen de verschillende onderwijsniveaus voor leraren weghalen. Ik heb al eerder gepleit voor een brede oriëntatie op educatieve beroepen (ik schreef een blog over het basisjaar: https://mwgtheunissen.tumblr.com/search/basisjaar), voordat studenten een keuze maken voor pabo of een vak in het tweedegraadsgebied.

Het mooie is dat zo’n lerarenopleiding al een poos bestaat, namelijk het Teachers College in Zwolle, waarover ik eerder al een blog schreef (https://mwgtheunissen.tumblr.com/search/teachers%20college), en ik in de gelegenheid was daar een werkbezoek af te leggen. Het Teachers College leidt ‘teacher artists’ op, creatieve ‘makers’ van onderwijs. De studenten worden telkens uitgedaagd hun leerproces vorm te geven met behulp van kunst.

image

Een belangrijk aspect van Teachers College is ‘Student Voice’: studenten leren hun eigen leerproces en leeropbrengst krachtig te onder woorden te brengen. De studenten besteden op hun beurt aandacht aan de ontwikkeling van de Student Voice van hun leerlingen, want kinderen op het schoolplein hebben hun Student Voice nodig om voor zichzelf en anderen op te komen.

image

We spraken met de directeur, kregen een rondleiding, lunchten met studenten en woonden delen van een les drama en een les Languages and Digital Innovation bij. De studenten van Teachers College kiezen na 1,5 jaar voor pabo of een vak in het tweedegraadsgebied. Bij de les Languages and Digital Innovations werden de studenten voorbereid op de presentatie van hun portfolio, waarmee ze de eerste anderhalf jaar afsluiten. De presentatie mag met een powerpoint, maar ook anders, bijvoorbeeld in een theatrale vorm of met behulp van een kunstobject. Het doel van die presentatie is met hun eigen Student Voice in dialoog te komen met de assessoren. Om te oefenen moesten de studenten 5 dichtregels opzoeken, dat in kleine groepjes aan elkaar voordragen, en per groepje deed één iemand dat ook voor de klas. De studenten in de klas noemden daarna wat ze opviel en wat ze meenamen, zoals het maken van gebaren, het kiezen van een goed spreektempo, het inlassen van pauzes of het werken met intonatie. Ik vond het wonderlijk hoe kort, doelgericht en creatief deze opdracht was en uitpakte. Studenten wisten binnen de kortste keren dichtregels te vinden die goed bij hen passen, en dat voor te dragen op een manier die bij hen past.

image
Overzicht andere blogposts

.

Over Mariëlle Theunissen

Mariëlle Theunissen is onderwijskundige en voltooide haar doctoraal opleiding Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 1995 promoveerde zij op een proefschrift naar samenwerking tussen onderwijsorganisaties. Tijdens en na haar promotie werkte Mariëlle als lerarenopleider aan de lerarenopleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen en Hogeschool Rotterdam. Tevens is zij docent muziek en CKV aan het Alfrink College in Zoetermeer en is zij betrokken bij de ontwikkeling van de Opleidingsschool Haaglanden.

Gerelateerde berichten