PO
VO

11 december | Bijeenkomst subsidieregeling ‘aanpak regionale lerarentekorten’

Op dinsdagmiddag 11 december wordt tijdens een landelijke bijeenkomst de subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort toegelicht. Door het bijwonen van diverse inspiratiesessies en workshops kunt u direct aan de slag met uw ideeën voor een regionale aanpak van het lerarentekort. U kunt daarnaast kennismaken met andere scholen, besturen, gemeenten, lerarenopleidingen en organisaties om de mogelijkheden voor regionale samenwerking te verkennen. Gedurende de hele middag is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan een gezamenlijk door OCW, Arbeidsmarktplatform en Voion ingerichte ‘vraagtafel’.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Arbeidsmarktplatform PO, Voion en het ministerie van OCW.

Programma

12.00 uur – Ontvangst met lunch
13.00 uur – Opening bijeenkomst door dagvoorzitter Marcel Bril
Het plenaire gedeelte van de bijeenkomst wordt geleid door Marcel Bril. o.a. werkzaam geweest als communicatieadviseur bij het ministerie van OCW en als politiek verslaggever bij NOS.
13.10 uur – Introductie subsidieregeling door het van ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Tijdens de bijeenkomst wordt de regeling bekend gemaakt en is er ruimte om vragen te stellen.
13.40 uur – De ervaringen van een zij-instromer door Paul Baan
Paul Baan werkte elf jaar bij een ICT bedrijf, waar hij tot directielid was opgeklommen. Hij gaf deze goed betaalde en flexibele baan op om elke dag voor een klas basisschoolleerlingen te staan. Wat bewoog hem en waar liep hij tegen aan als zij-instromer? Paul Baan neemt u mee in zijn verhaal over de ervaringen en uitdagingen van een zij-instromer als leerkracht in groep 7.
14.00 uur – Inspiratiesessies/workshops  ronde 1
Tijdens diverse inspiratiesessies en workshops voor zowel het PO als VO komen diverse thema’s aanbod. In de workshops gaat u in gesprek met collega bestuurders, hrm’ers, schoolleiders en opleiders (wo en ho) over hun aanpak van het lerarentekort in hun regio of stad. Gezamenlijke aanpakken en maatwerk gericht op het werven en opleiden van nieuwe doelgroepen bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven of juist gericht op herintreders of op het behoud van het personeel? Hoe geef je die samenwerking vorm, wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle aanpak en welke lessen zijn er geleerd? De diverse sessies en workshops zijn praktisch van opzet en geven u de juiste en vernieuwende inzichten om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de aanpak van het lerarentekort in uw regio.
14.40 uur – Pauze
15.00 uur – Inspiratiesessies/workshops  ronde 2
15.45 uur – Regionale ontmoetingen
De regionale ontmoeting zet de eerste stap voor een gezamenlijke aanpak van het lerarentekort in uw regio. Uiteraard zijn hier de adviseurs van Arbeidsmarktplatform PO en Voion met kennis van uw regio aanwezig om u hierbij verder te ondersteunen, inspireren en te begeleiden met uw subsidieaanvraag.
16.25 uur – Afsluiting

Praktische informatie

Datum: Dinsdagmiddag 11 december 2018
Tijd: 13.00 tot 16.30 uur.
Locatie: DeFabrique, Westkanaaldijk 7, Utrecht
Aanmelden: U kunt zich aanmelden via het online formulier.

 

Gerelateerde berichten