PO
VO

Huisacademies in kaart: onderzoek ter lering en inspiratie

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, de VO-raad en de PO-Raad brengen in kaart welke huisacademies er in het basis- en voortgezet onderwijs zijn. Het Kohnstamm Instituut voert dit onderzoek uit. Via een vragenlijst komen we meer te weten over hoe huisacademies zijn georganiseerd, op welke doelgroepen zij zich richten, en welke professionaliseringsactiviteiten er worden aangeboden. Hoe meer huisacademies de vragenlijst invullen, hoe beter beeld we krijgen van de onderlinge verschillen en overeenkomsten. En hoe beter het beeld, hoe meer we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.

Meedoen aan het onderzoek?

Vul dan onze digitale vragenlijst in. Let op: het is de bedoeling dat één persoon per huisacademie de vragenlijst invult, bij voorkeur de coördinator of het aanspreekpunt.

  • Het invullen van de vragenlijst duurt ca. 20 minuten.
  • U kunt de vragenlijst tot uiterlijk vrijdag 9 november invullen.
  • Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.
  • Wilt u snel op de hoogte zijn van de resultaten van dit onderzoek? In de vragenlijst kunt u aangeven of u het digitale rapport direct wilt ontvangen bij het verschijnen ervan.

Zegt het voort!

Kent u personen van andere huisacademies in het basis- en/of voortgezet onderwijs die dit onderwerp ook interesseert? Wilt u hen dan op dit onderzoek attenderen? Dat kan door op onderstaande button te klikken.

Deel dit onderzoek per mail

Terminologie & achtergrondinformatie

Onder een huisacademie verstaan we een interne academie, expertise-, kennis- of opleidingscentrum dat behoort bij een school, scholengroep of bestuur, die voor de eigen medewerkers professionaliseringsactiviteiten organiseert.

Lees meer over de achtergrond van het onderzoek

Gerelateerde berichten