Geeltje

Zo’n eerste maand van het nieuwe studiejaar betekent het opstarten van nieuwe projecten. Projecten, gebaseerd op een idee, die nadere verkenning behoeven. Lang leve de geeltjes! En lang leve de kracht van het gezamenlijke denken.

image

Samen met lector Loes van Wessum van Hogeschool Windesheim, heb ik een werkgroep opgericht rondom het thema ‘toekomstbehendig opleiden’. Ik wijdde er in mei al een blog aan. Tijdens de eerste bijeenkomst gingen we in twee groepen aan de slag met flaps en geeltjes om het onderwerp en mogelijke onderzoeksvragen scherper te krijgen. Als voorlopige onderzoeksvragen formuleerden we aan het einde van de bijeenkomst: wat is een toekomstbehendige leraar, wat maakt dat een leraar toekomstbehendig is, en hoe dragen lerarenopleidingen bij aan de toekomstbehendige leraar? Een mooie opbrengst, mede dankzij de geeltjes. Een volgende keer kunnen we al voorzichtig een onderzoeksdesign uitdokteren.

In het verlengde van dit ‘toekomstbehendige opleiden’ denk ik samen met de Pleion-scholen (Platform eigentijds onderwijs https://www.pleion.nl/) na over een pilot, waarmee leraren beter worden voorbereid om in hun vernieuwende schoolcontext te kunnen functioneren. We verkenden knelpunten met geeltjes en categoriseerden ze. Dat leverde een meerduidig beeld op: verbetering van de ondersteuning bij de ontwikkeling van de professionele identiteit van studenten, zodat ze beter kunnen bepalen in welke context ze het beste functioneren; verminderen van de handelingsverlegenheid van studenten in een vernieuwingsschool; en versterken van het collaboratief leren van leraren, studenten en lerarenopleiders. Er is maar een beperkt budget en een groot aantal deelnemende scholen, dus dat vraagt om scherpe keuzes tijdens de volgende bijeenkomst!

image

In eigen huis hadden we ook een geeltjes-sessie: instituutsopleiders en schoolopleiders formuleerden samen leerresultaten bij de bekwaamheidseisen. Grote flaps, een stapel mogelijke formuleringen, een heleboel geeltjes en drie uur later, constateerden we dat we op 50% van het werk waren. Een volgende sessie werd meteen gepland en voorbereid: met nog meer geeltjes, flaps en stiften verwachten we op 90% te komen, waarna we redactie voeren en een review uitzetten. Wat een klus. Hoe vang je de leraar die wij willen opleiden en die de scholen nodig hebben, in een spaarzame set leerresultaten, gesorteerd in beroepstaken die bij de bekwaamheidseisen horen, op de niveaus 1) oriënterend, 2) onderwijsondersteuner, 3) liobekwaam, 4) startbekwaam en 5) na diplomering, zodanig dat studenten het snappen? Wie het weet mag het zeggen. (wat was dat een vreselijk lange zin…).

image

Overigens zijn geeltjes ook een bepaald type bakstenen, en bestond er volgens Wikipedia in de periode 1861-1909 een geelkleurig bankbiljet van 25 gulden dat ‘geeltje’ werd genoemd. En post-its zijn er in veel kleuren, maar ‘rozetje’, ‘blauwtje’ of ‘groentje’ klinken niet goed of hebben een andere betekenis. Toch maar ‘geeltje’.