Sneak preview duo stages deel II

Waar waren we gebleven? Het gaat om de rapportage van het onderzoek naar duo-stages dat gepubliceerd wordt. Voor de lezers van dit blog een vervolg op de eerste preview. We tonen hier de conclusies bij de drie laatste deelvragen en de beantwoording van de hoofdvraag.

image

Deelvraag 3: Welke voorbereiding hebben studenten nodig voor een duo-stage?

Hier komt naar voren dat de studenten een goede stagehandleiding nodig hebben, waarin duidelijk is wat ze kunnen en moeten doen tijdens een duo-stage. Verder geven de studenten aan dat ze willen leren wat de kunnen doen als de samenwerken moeizaam gaat hoe ze elkaar goede feedback kunnen geven.

Deelvraag 4: Welke professionalisering hebben schoolopleiders en werkplekbegeleiders nodig om een duo-stage goed te kunnen begeleiden?

De begeleiders geven aan behoefte te hebben aan kennis over vormen van co-teaching, aan het leren begeleiden van een duo en het eerlijk beoordelen van individuen en hun werk in een duo-stage.

 Deelvraag 5: Welke randvoorwaarden zijn van belang bij het inrichten van duo-stages?

De respondenten geven aan dat er voldoende begeleidingstijd en voldoende lesuren beschikbaar moeten zijn. Ook moeten de begeleiders capabel zijn om een duo-stage te begeleiden. Andere voorwaarden zijn een goede match en inspraak bij de keuze van de stagepartner, een goede handleiding en voorbereiding van de studenten.

 De hoofdvraag voor dit onderzoek is: Op welke manier kan IvL-Lero duo-stages voor eerstejaars studenten het beste invoeren in 2018-2019?

Op basis van het onderzoek en de antwoorden op de deelvragen hebben we 8 aanbevelingen geformuleerd.

 

1) Noteer bij de leerwerktaken suggesties voor uitvoering in duo’s.

2) Werk met zorg een matchingsprocedure uit.

3) Bereid studenten voor op het feit dat ze stage (gaan) lopen in tweetallen en begeleid ze daarin.

4) Besteed in de training van schoolopleiders en werkplekbegeleiders aandacht aan co-teaching en het begeleiden van een tweetal.

5) Pas de begeleidingstijd voor begeleiders van tweetallen aan.

6) Het is nodig om te kijken naar het aantal beschikbare lessen voor twee studenten bij één werkplekbegeleider. De rekbaarheid van de definiëring van duo-stages (de plaatsing van twee studenten van hetzelfde vak bij één werkplekbegeleider, of bij één sectie/team in het geval de begeleiding door een groep mensen wordt gedaan) moet nader worden onderzocht in de opleidingsscholen.

7) Ontwikkel een gezamenlijke visie op duo-stages en co-teaching, op het leraarsberoep als collaboratief beroep, door de lerarenopleiding en de opleidingsscholen samen. Pas dan vindt verankering van duo-stages plaats, pas dan heeft co-teaching en duo-stages echt zin en betekenis.

En nu de boer op met de onderzoeksresultaten: artikel schrijven, voorstel voor congres indienen, presentatie voorbereiden.