VO

Startwijzer VO: aan de slag met de begeleiding van startende leraren

Goed nieuws voor VO-scholen die willen investeren in versterking van begeleiding van startende leraren: de Startwijzer is nu ook voor het VO beschikbaar! De Startwijzer VO is een digitale scan die in beeld brengt hoe startende leraren op school ingewerkt en begeleid worden en op welke onderdelen er winst te behalen valt. Wilt u uitval van startende leraren voorkomen of ziet u ruimte voor verbetering van uw startersbeleid? Dan kan de Startwijzer VO u zeker een stap verder helpen.

Waarom een Startwijzer VO?

Met de uitkomsten van de Startwijzer VO kunt u het gesprek over de begeleiding van startende leraren op gang brengen en ideeën over mogelijke verbeteringen op doen. De Startwijzer VO geeft inzicht in de kwaliteit van de begeleiding voor startende leraren. Daarnaast heeft het ook invloed op andere onderdelen van het HRM-beleid binnen de school. Denk hier bijvoorbeeld aan de werving en selectie van nieuwe leraren.

Wat is de Startwijzer VO?

De Startwijzer is een online scan waarmee scholen zicht krijgen op:

  • de kwaliteit van de begeleiding van startende leraren;
  • diverse onderdelen van het HRM-beleid die van invloed kunnen zijn op het behoud van gemotiveerde en competente startende leraren, bijvoorbeeld werving en selectie van nieuwe leraren.

De Startwijzer gaat uit van een inbedding van de begeleiding van startende leraren in het HRM-beleid van een school. Onderzoekers en docenten van de leerstoelgroep Educatie en competentiestudies van de Wageningen University & Research en de lerarenopleiding van de Aeres Hogeschool Wageningen hebben de afgelopen jaren – in het kader van het door OCW gesubsidieerde project Begeleiding Startende Leraren – gewerkt aan de Startwijzer.

In een praktische handleiding staat beschreven welke personen uit uw organisatie er het beste bij kunnen worden betrokken, en welke stappen de school kan volgen om het meeste uit de Startwijzer VO te halen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u de Startwijzer VO inzetten op uw (opleidings)school? Neem dan contact op via startwijzer@vo-raad.nl.

Naar Startwijzer VO

De Startwijzer is ontwikkeld door Wageningen University & Research en Aeres Hogeschool Wageningen en in samenwerking met de VO-raad doorontwikkeld voor het vo.

                           

Gerelateerde berichten