PO
VO

Onderzoek naar loopbanen van leraren: inspiratie voor lerarenopleidingen en scholen

Voion heeft onderzoek laten doen naar de verschillende rollen en vormen van docentschap die leraren in het vo kunnen vervullen, en de verticale en horizontale groeimogelijkheden die dit hen biedt. Het onderzoek van het Kohnstamm Instituut en de Hogeschool Amsterdam kan zo ideeën opleveren voor het aantrekkelijker inrichten van de werkomgeving en loopbaanpaden van docenten, wat kan helpen om zittende leraren te binden en nieuwe leraren aan te trekken.

Inspiratie voor lerarenopleidingen en inductieprogramma’s

Het rapport biedt suggesties hoe lerarenopleidingen en scholen middels inductieprogramma’s hun studenten en werknemers vanaf de start beter inzicht kunnen bieden in de wijze waarop ze zelf hun beroep interessant(er) kunnen maken. Dit kan bijvoorbeeld door de volle breedte van het beroep al tijdens het eerste jaar – of zelfs al tijdens de werving – te presenteren en door het bredere beroepsbeeld mee te nemen in de ondersteuning van studenten bij hun keuze voor bepaalde minoren. Een andere suggestie is de inzet van rolmodellen van leraren die over hun loopbaan vertellen kunnen een en ander concreter maken.

Dit alles vraagt van lerarenopleiders en coaches binnen de school dat zij een helder beeld hebben van mogelijke rollen binnen het beroep van leraar, van de competenties die daarvoor nodig zijn en van de wijze waarop deze ontwikkeld kunnen worden. Lerarenopleiders en coaches krijgen daarmee ook de rol van loopbaanadviseurs.

Download het rapport

Beroepsbeeld voor de leraar

Het onderzoek sluit nauw aan bij het ‘Beroepsbeeld voor de leraar: over ontwikkelrichtingen en groei van leraren in het onderwijs’. In dit onderzoek wordt gepleit voor het meer zichtbaar maken van de ontwikkelingsmogelijkheden van het beroep leraar, om zo de aantrekkelijkheid van het vak te versterken.

Gerelateerde berichten